Home / Nieuws & Blogs / Hostingvoorwaarden review: het resultaat voor Greenhost

Hostingvoorwaarden review: het resultaat voor Greenhost

| 11 juli 2012

Enige tijd terug namen we in het kader van onze hostingvoorwaardenreview de algemene voorwaarden van drie hostingbedrijven onder de loep. Als tegenprestatie voor deze mogelijkheid zegden we toe de drie hosters gratis nieuwe voorwaarden te leveren. Vandaag leveren we de nieuwe voorwaarden van Greenhost, en ook hier lichten we graag toe welke keuzes we hebben gemaakt en waarom.

Greenhost is een hostingprovider waar duurzaamheid voorop staat. Ook staat men pal voor de belangen van haar klanten. Zo belooft men zo min mogelijk te loggen en steunt men organisaties zoals Bits of Freedom en neemt men een duidelijk standpunt in tegen het ACTA-verdrag.

Bij een dergelijk bedrijf passen geen ambtelijke taal en lange frases, maar algemene voorwaarden in duidelijke taal die aangeven waar klant én Greenhost aan toe zijn. Niet alleen plichten voor de klant maar ook voor Greenhost zelf.

Bij Greenhost kan men op diverse manieren een hostingpakket bestellen. We nemen dan ook een uitgebreid artikel 1 hierover op: wanneer is een bestelling bindend, en wanneer kan de klant annuleren?

Greenhost doet natuurlijk haar best om alle beloofde diensten te leveren, maar gezien de aard van de dienstverlening zijn garanties moeilijk (tenzij in een SLA vastgelegd). We volstaan dan ook met "Greenhost garandeert dat de Diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap." Dit is redelijk hard naar Greenhost toe maar biedt nog steeds flexibiliteit bij onverwachte situaties.

Om het groene bij Greenhost te onderstrepen, nemen we een apart artikel op:

Greenhost focust op energiebesparende, 'groene' hosting en andere diensten. Zo gebruikt Greenhost alleen hernieuwbare energiebronnen. Greenhost streeft continu naar verbetering op dit vlak bij haar dienstverlening. De ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties is leidend in deze.

Door de groene kanten van haar hosting in de algemene voorwaarden vast te leggen, is Greenhost richting haar klanten nu verplicht deze focus en verbetering toe te passen. Het klinkt misschien nog steeds allemaal een beetje algemeen, maar hoe we specifieker konden zijn omtrent "groen hosten" wisten wij niet. Als u een tip heeft, horen we die graag.

Installatie, beschikbaarheid en support regelen we in artikel 3 en 4. Hier zien we bijvoorbeeld terug dat er geen uptime-percentages worden gegarandeerd tenzij er een SLA is afgenomen. En in 3.5 regelen we apart dat Greenhost graag onderzoekt waarom de website van een klant niet optimaal presteert. Dit kan aan Greenhost liggen, of aan software van de klant (of diens webbouwer natuurlijk). Greenhost zegt op voorhand toe zulke klachten te onderzoeken én het probleem te fixen. Dat is gratis, tenzij natuurlijk blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan Greenhost te wijten is.

In artikel 5 bepalen we de typische "abuse"-regels: wat mag er wel en niet. We houden het kort: men mag de wet niet schenden, en ter verduidelijking nemen we een paar items op die echt niet mogen (strafbare pornografie, racisme etc, inbreuk op rechten, en spammen).

De klantbelofte dat Greenhost zo min mogelijk logt, komt terug in artikel 5 lid 4. Loggen is tot op zekere hoogte onvermijdelijk bij een hostingbedrijf, maar we leggen hier expliciet vast dat uitgaand e-mailverkeer niet wordt gelogd op individueel niveau. Wel op geaggregeerd niveau dus, dat is nodig om spamruns tegen te gaan.

Verder haken we in lid 5 aan op de Notice-en-Takedown procedure van Greenhost. Hiermee krijgt deze procedure een juridische basis.

Greenhost biedt als extraatje aan klanten bepaalde experimentele diensten ("alpha" en "beta" software). Iedereen mag lid worden en het testen. Men doet dit van tijd tot tijd met verschillende producten en diensten; kijken hoe het werkt, een beetje mee spelen etc. Maar klanten worden soms boos als het een dag niet werkt: bij veel mensen is het niet geheel duidelijk wat het betekend wat beta of alpha software betekent. Daarom leggen we dit apart uit in artikel 6:

Indien Klant ervoor kiest deze software te gebruiken, begrijpt en aanvaardt Klant daarmee dat de software experimenteel is en zonder enige garantie of aanspraak op juist functioneren of beschikbaar zijn wordt aangeboden.

We trekken hiermee de experimentele software nadrukkelijk uit de gewone dienstverlening, zodat men geen beroep kan doen op de algemene regels van kwaliteit en beschikbaarheid. Wil men dat toch, dan biedt artikel 6 de mogelijkheid voor Greenhost om een offerte uit te brengen voor het opzetten van zo'n dienst binnen de normale dienstverlening.

Na nog enkele artikelen over domeinnamen, IP-adressen, geheimhouding en rechten van intellectuele eigendom, komen we bij het grote pijnpunt voor zo ongeveer elke hoster: prijzen en betaling. Maar we houden het kort. Greenhost werkt met jaarlijkse vooruitbetaling voor de vaste bedragen, en met maandelijkse naheffingen voor variabele posten zoals dataverkeer. De klant moet gewoon op tijd betalen en anders kan Greenhost een incassoprocedure beginnen. Maar eenzijdig even snel de accounts dichtgooien is er niet bij, dat vindt Greenhost niet netjes.

Greenhost regelt haar aansprakelijkheid relatief beperkt. Zij is aansprakelijk voor directe schade, maar niet voor bijvoorbeeld gederfde winst bij een webwinkel die het niet doet. En als zij aansprakelijk is, dan voor maximaal zes maanden aan facturen.

Duur en opzegging wordt op de gebruikelijke manier geregeld, met stilzwijgend verlengde jaarcontracten. Natuurlijk niet voor consumenten, die krijgen na hun eerste contractsjaar conform de Wet Van Dam steeds maandcontracten zodat ze per maand kunnen opzeggen.

Wijzigingen van de voorwaarden regelen we in artikel 13. We kiezen voor een klantvriendelijke optie: Greenhost mag de AV slechts ééns per jaar aanpassen, en moet de klant daar dertig dagen van tevoren over informeren. De klant mag dan bezwaar maken, en Greenhost moet dan eerst uitleggen waarom zij er toch mee door wil gaan. Accepteert de klant die uitleg niet, dan mag de klant per direct opzeggen.

Voor prijzen doen we het trouwens net iets anders: daar geldt geen bezwaarrecht maar wel een opzegmogelijkheid, en wel van twee maanden nadat de prijswijziging is ingevoerd.

Verder sluiten we af met enkele standaardbepalingen over toepasselijk recht en de gelijkstelling van e-mail met schriftelijk.