Home / Nieuws & Blogs / Hostingvoorwaarden review: het resultaat voor ZZP studio

Hostingvoorwaarden review: het resultaat voor ZZP studio

| 4 juli 2012

Enige tijd terug namen we in het kader van onze hostingvoorwaardenreview de algemene voorwaarden van drie hostingbedrijven onder de loep. Als tegenprestatie voor deze mogelijkheid zegden we toe de drie hosters gratis nieuwe voorwaarden te leveren. Vandaag leveren we de nieuwe voorwaarden van ZZPstudio, en ook hier lichten we graag toe welke keuzes we hebben gemaakt en waarom.

ZZPstudio is een hostingbedrijf maar niet alleen dat. Naast hosting (en domeinnamen) doet zij ook webdesign en zoekmachineoptimalisatie, en zij gebruikt haar eigen CMS om websites te hosten. Deze punten zijn in de review niet aan de orde gekomen, maar we moeten ze natuurlijk wel meenemen in de nieuwe algemene voorwaarden.

Stijl van de voorwaarden

De stijl van de AV moet aansluiten bij de klant. Het ene bedrijf wil zakelijkheid uitstralen, het andere bedrijf houdt van een meer persoonlijke stijl. Dit zie je soms al aan het gebruik van de benaming: heet de klant 'u', 'Opdrachtgever' of 'Wederpartij'? ZZPstudio is een eenmanszaak die inspiratie, creativiteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft. Het persoonlijke staat voorop.

Deze stijl moet terugkomen in de voorwaarden. We kiezen dan ook voor 'u' om de klant mee aan te spreken. Het informelere 'je' had ook gekund – zo spreekt ZZPstudio de klant aan op de site zelf – maar we vinden het net wat professioneler om toch 'u' te gebruiken. De AV zijn toch een formeel momentje.

Het taalgebruik is ook belangrijk. Zeg je “ZZPstudio zal haar best doen” of “ZZPstudio levert een inspanning zoals van een redelijk en oplettend dienstverlener mag worden verwacht”? Vanwege de uitstraling van ZZPstudio kiezen we voor het eerste. Informeel maar helder.

Opbouw

We pakken ons lijstje er even bij met de besproken punten.

Allereerst is er Offerte, aanbod en aanvaarding. Hoe komt het contract tot stand en welke manieren kan de klant daarvoor gebruiken? ZZPstudio werkt met offertes per mail, geen bestellingen via de site. Dit moet natuurlijk terugkomen in de AV, dus we kiezen hier voor een duidelijke bepaling dat er geaccepteerd moet worden, en we zetten meteen wat spelregels over BTW, reiskosten en het niet in gedeeltes kunnen accepteren van een offerte.

Uitvoering en kwaliteit daarvan is artikel 2. Omdat ZZPstudio een eenmanszaak is, kunnen er geen al te harde garanties worden gegeven. We hanteren dus de insteek van “je uiterste best doen”.

Wijziging van diensten. Het kan gebeuren dat de dienstverlening moet worden aangepast. We kiezen ervoor dit als wijziging van de offerte in te steken, dat geeft maximale duidelijkheid. En de klant zal zich vooral zorgen maken over de kosten, dus we zeggen erbij dat meerwerk alleen tot meerprijs leidt als dit er expliciet vooraf bij gezegd is.

Ontwikkeling van werken. ZZPstudio ontwikkelt ook websites, dus het is belangrijk dit te regelen. Met name is belangrijk om oplevering en aanvaarding goed vast te leggen. De klant moet het gemaakte controleren en goed- of afkeuren, waarna ZZPstudio de fouten gaat herstellen.

Een lastig discussiepunt is altijd wat te doen als de klant ook na een herstelpoging het werk blijft afkeuren. Wij kiezen voor een “redelijkheid”-oplossing, waarbij ZZPstudio z'n best doet om in een redelijk aantal slagen tot een acceptabel resultaat te komen. Zo niet, dan gaat ZZPstudio met de klant om de tafel zitten. Er is dus geen hard recht voor ZZPstudio om op te mogen zeggen, in ieder geval niet zonder overleg. Wel zo prettig voor de klant.

Rechten van intellectuele eigendom. We nemen de standaardregel die zegt dat ZZPstudio eigenaar is van alle ontwikkelde werken, tenzij expliciet is gezegd dat de rechten overgaan. Dat is het veiligst voor ZZPstudio. Voor het CMS zeggen we nog eens expliciet dat die rechten niet overgaan.

SEO. Omdat ZZPstudio ook zoekmachineoptimalisatie doet, en daar nog wel eens discussie over ontstaat wat er nu wel en niet bij hoort, hebben we in een apart artikel geregeld welke rechten en plichten er zijn.

Gehoste diensten. In dit artikel leggen we vast wat ZZPstudio moet doen voor software en diensten die door haar gehost worden. Hiermee dekken we dus in één keer zaken als gehoste websites, ASP, email en VPS-en af. Dat scheelt een hoop specifieke regeltjes.

ZZPstudio werkt met diverse SLA pakketten, waar we naar kunnen verwijzen vanuit de AV. Verder voegen we toe dat er een redelijk niveau van ondersteuning geldt, en dat ZZPstudio alleen geld mag vragen voor meerwerk als ze dat apart meldt.

Verder vindt ZZPstudio het belangrijk dat software uptodate blijft, vanwege securityrisico's. Hier nemen we dus een aparte regel over op. Dit geldt zowel voor de eigen software als voor die van de klant!

Gedragsregels. Omgaan met 'abuse' regelen we apart, met een uitgebreid lijstje verboden handelingen zodat duidelijk is wat er niet mag, en met een regel dat ZZPstudio alles mag doen dat redelijkerwijs nodig is om de abuse te beëindigen.

Domeinnamen. Hier herformuleren we de oude voorwaarden, minus de bepalingen die problematisch zijn gezien de regels van SIDN.

Prijzen en betaling. We herformuleren hier in feite de oude voorwaarden, met wel de toevoeging dat voor ontwikkelwerk er wordt gewerkt met een aanbetaling vooraf en een restbetaling na acceptatie van de werken.

ZZPstudio mag de prijzen aanpassen. Hierbij zijn we verder gegaan dan de oude voorwaarden. Die bepaalden dat alleen consumentklanten mochten opzeggen bij prijsverhogingen. Maar ZZPstudio heeft voornamelijk zakelijke klanten, en ook daar moet een prijsverhoging mogelijk zijn lijkt ons.

Geheimhouding. Met een apart artikel regelen we dat ZZPstudio geheimhouding moet betrachten over wat de klant hem vertelt, maar dat men wel bij data mag als dat nodig is voor de dienst of als daar een bevoegd bevel van de autoriteiten over komt.

Aansprakelijkheid. We beperken de aansprakelijkheid van ZZPstudio relatief vergaand. Dat is misschien niet heel klantvriendelijk maar bij een eenmanszaak kunnen grote claims tot faillissement leiden.

Uitgangspunt is “vervangende schadevergoeding”, oftewel de prijs die voor een bepaalde handeling bedongen was. Niet goed, geld terug dus, als het ware. En voor de zekerheid sluiten we zaken als gederfde winst nog even expliciet uit en introduceren we een maximum van drie maanden aan facturen.

Duur en opzegging. We hanteren een twee-fasen systeem. Eerst duurt de overeenkomst totdat de te maken werken af zijn, en daarna wordt de overeenkomst een jaarcontract dat steeds per jaar verlengd wordt. Bij consumentnklanten wordt het een maandcontract, dit in verband met de Wet Van Dam.

Wijzigingen in de overeenkomst. We parafraseren hier de oude regel dat ZZPstudio de voorwaarden mag aanpassen mits ze dat twee maanden van tevoren meldt en een opzegmogelijkheid biedt. Die mogelijkheid geldt tot 7 dagen na inwerkingtreding.

We zijn erg benieuwd wat jullie vinden van de nieuwe algemene voorwaarden van ZZPstudio!