Home / Nieuws & Blogs / Kan een koop op afbetaling ontbonden worden?

Kan een koop op afbetaling ontbonden worden?

| 11 september 2014

Afgelopen week ontvingen wij een interessante vraag in de mailbox. Een online winkelier biedt zijn klanten de mogelijkheid om aankopen in termijnen te betalen en maakt daarvoor gebruik van de diensten van een derde. Omdat consumenten de mogelijkheid hebben om een online aankoop binnen 14 dagen te ontbinden, loopt de winkelier tegen een probleem aan. Kan de consument de koop op afbetaling ook ontbinden?

De externe geldschieter biedt, in bovenstaand voorbeeld, de mogelijkheid om de afbetalingsregeling te annuleren, echter stelt hij daar wel een boete tegenover. De administratieve handelingen moeten vergoed worden. De koop op afbetaling kan dus ontbonden worden (dit volgt ook uit href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel2a/Afdeling3/Artikel67/" >de wet), tegen betaling van een boete.

Maar wie draait er op voor deze boete? Is dat de consument die de koop ontbindt, de winkelier die gebruik maakt van de diensten van de geldschieter, of is het pech voor de geldschieter en draagt die zelf de kosten?

De wet stelt heel duidelijk dat de consument een online aankoop kan ontbinden en daarbij uitsluitend de kosten voor het terugsturen van het artikel draagt. Alle andere kosten moeten vergoed worden. Een uitzondering is daarbij gemaakt voor ‘duurdere’ verzendmethoden. Biedt een winkel standaard verzending met PostNL aan, maar kiest de consument voor aangetekende verzending, dan hoeven deze kosten niet door de winkel vergoed te worden als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Dit geldt uitdrukkelijk alleen voor verzendmethoden.

Een eventuele boete voor het ontbinden van een financieringsovereenkomst komt dus niet voor rekening van de consument.

Het lijkt er dus op dat de winkelier en geldschieter uit moeten gaan vechten wie de boete gaat betalen. Omdat het gaat om twee zakelijke partijen is er in vergaande mate sprake van contractvrijheid. Partijen mogen zelf uitvechten wie in dergelijke gevallen opdraait voor de administratieve kosten. Maak als webwinkelier dus goede afspraken met de geldschieter.