Home / Nieuws & Blogs / Legal Tech in 2022: wat verwachten wij?

Legal Tech in 2022: wat verwachten wij?

| 12 januari 2022

De ontwikkelingen binnen de Legal Tech wereld zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Dit ontwikkeltempo zal komend jaar ook alleen nog maar toenemen. In dit artikel kijken we wat 2022 ons zal brengen. Wij belichten drie ontwikkelingen die wij verwachten voor komend jaar en sluiten af met een samenvattende voorspelling.

1. Groeiende interesse en investeringen in Legal Tech

De afgelopen jaren werd Legal Tech vooral omarmd door de early adaptors. Een aantal (vooral grote) organisaties is al enige jaren erg enthousiast, zeker als het gaat om het automatiseren van sterk herhalende juridische taken. Deze early adaptors plukken al enige tijd de vruchten van Legal Tech. Voor komend jaar verwachten wij dat de meerderheid zich ook steeds meer gaat interesseren voor Legal Tech. Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag:

 • Succesverhalen
  Een toename van succesverhalen van de early adaptors. Legal Tech kent inmiddels veel succesverhalen en early adaptors vertellen uiteraard graag en met trots over de manieren hoe zij juridische processen efficiënter hebben weten te maken;

 • Meer tooling
  Toename en ontwikkeling van Legal Tech op de markt. Het aantal Legal Tech tools is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Van grote (stapel) oplossingen tot specifieke puntoplossingen. Naast nieuwe tooling op de markt zien wij dat de gevestigde namen onder de tooling veel ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling aan de softwarekant zorgt ook voor een steeds betere return on investment.

 • Krappe arbeidsmarkt
  Toenemende krapte op de juridische arbeidsmarkt. Er is meer werk dan er juristen beschikbaar zijn. De toestroom aan nieuwe juristen kan de vraag in de markt niet volledig beantwoorden. Vooral als het gaat om herhalende werkzaamheden zijn juristen lastig te vinden. Andere oplossingen moeten worden gevonden om toch de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast worden budgetten voor personeel niet volledig gevuld waardoor deze budgetten gerealloceerd kunnen worden voor innovatie.

2. Tooling blijft ontwikkelen

Voor komend jaar verwachten wij dat de tooling zelf ook weer stappen gaat maken. De kwaliteit en betrouwbaarheid van tools wordt beter. Dit komt vooral doordat er meer ontwikkeling in de software gaat zitten. Bestaande leveranciers met succesvolle tooling blijven bestaande producten doorontwikkelen en vanuit investeerders wordt er veel mogelijk gemaakt op het gebied van innovatie. Een aantal specifieke ontwikkelingen verwachten wij in 2022:

 • AI gaat grotere stappen maken
  Tools die gebaseerd zijn op artificial intelligence worden volwassener. Tools zijn in staat om meer te kunnen en beter te worden. Het is een kwestie van tijd tot juristen en organisaties vertrouwd raken met deze slimme tools die op basis van machine learning beslissingen kunnen maken.
 • Tools worden gebruiksvriendelijker
  Niet alleen worden de tools beter en functioneler, ook worden tools gebruiksvriendelijker, waardoor het gebruik hiervan ook laagdrempeliger wordt. Onder andere betere user interfaces verlagen de drempel om tools te gebruiken. Daarnaast wordt het aanpassen van tools eenvoudiger. Steeds meer tools gaan van (low) code naar no code, waardoor ook niet-programmeurs is staat zijn om tools naar de wens van de gebruikers aan te passen.

3. Quick wins

De afgelopen jaren is er veel geschreven over Legal Tech. Succesvolle use cases zijn breed gedeeld en het worden er steeds meer. De kans is klein dat je als jurist nog helemaal niet hebt gehoord over Legal Tech en de mogelijkheden die inmiddels zijn ontstaan. Over het algemeen zien wij dat veel organisaties deze innovatieve mogelijkheden interessant beginnen te vinden, ieder om eigen redenen.

Deze interesse is een mooie eerste stap naar innovatie. Echter moet dit nog wel worden omgezet naar daadkracht. Hiervoor is meer nodig dan alleen interesse, het gaat om budgetten en overtuigingskracht. Wij verwachten, geheel in lijn met onze eigen adviezen, dat organisaties eerst zullen inzetten op het laaghangend fruit. Ook wel de quick wins genoemd. Met deze quick wins worden organisaties overtuigd van de meerwaarde van legal Tech. Daarnaast is er voor quick wins vaak geen groot innovatiebudget nodig en geen langdurige implementatie, het gaat om relatief goedkope en eenvoudige oplossingen. Goed werkende quick wins zijn de eerste successen voor organisaties op het gebied van Legal Tech en vormen de opmaat naar meer innovatie de komende jaren.

Voorspellingen 2022 samengevat

Wij verwachten dat de juridische wereld Legal Tech in 2022 nog meer gaat omarmen en dat tooling sterk blijft doorontwikkelen. De mate waarin organisaties Legal Tech zullen gaan inzetten is verschillend, maar dat er behoefte is ontstaan aan innovatie binnen legal staat als een paal boven water.

Wij verwachten dat we aan de vooravond van een Legal Tech revolutie staan en dat dit jaar meer organisaties - in welke mate dan ook - gebruik zullen gaan maken van Legal Tech.