Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe regelgeving online platformen deel 4: de verordening is aangenomen

Nieuwe regelgeving online platformen deel 4: de verordening is aangenomen

| 15 juli 2019

Op 14 juni hebben de EU-lidstaten ingestemd met de zogenoemde Platform-to-Business (P2B) verordening. Het doel van deze verordening is dat ondernemers (zakelijke gebruikers) voortaan meer zekerheid hebben wanneer zij hun producten of diensten aanbieden via online platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. Eerder schreven wij al een blogserie over de P2B verordening: ’Achtergrond en introductie verordening’, ’Transparante algemene voorwaarden’en ’Regels met betrekking tot geschilbeslechting’. In dit vierde deel zetten wij de belangrijkste punten uit de definitieve verordening kort op een rij.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

Online platformen moeten zich houden aan de nieuwe regels als zij hun diensten aanbieden aan zakelijke gebruikers die:

  • in de EU gevestigd zijn; en
  • hun producten of diensten aanbieden aan consumenten in de EU.

Of de platformaanbieder zelf is gevestigd in een EU-lidstaat of niet maakt voor de toepasselijkheid van de regels niet uit.

Wat moet er in de algemene voorwaarden staan?

Voor online platformen is het belangrijk om de huidige algemene voorwaarden te (laten) controleren. Naast het feit dat de algemene voorwaarden in duidelijke en begrijpelijke taal moeten zijn opgesteld, moeten de voorwaarden onder andere het volgende bevatten:

  • Informatie over ranking

Met ranking wordt bedoeld de volgorde waarop producten/diensten worden getoond op een online platform. Online platformen moeten uitleggen op basis waarvan zij bepalen welke producten/diensten hoog in de lijst komen te staan. Als het mogelijk is om tegen betaling de ranking te beïnvloeden, dan moet het platform dit ook duidelijk beschrijven.

  • Omschrijving gedifferentieerde behandeling

Soms biedt een online platform ook zelf producten aan. In dat geval moet een online platform uitleggen hoe de eigen producten zich verhouden ten opzichte van de producten die zakelijke gebruikers aanbieden. Een online platform kan natuurlijk vrij makkelijk zijn eigen producten hoger in de ranking plaatsen, zodat consumenten die eerder kopen. Hier lees je meer over andere nieuwe regels ten aanzien van de algemene voorwaarden.

Klachten & bemiddeling

Voor online platformen met meer dan 50 werknemers wordt het ook verplicht om een klachtensysteem te hebben. Zakelijke gebruikers moeten via dit systeem klachten kunnen indienen over het online platform, waarna het platform de klacht binnen een redelijk termijn oplost. Lukt het partijen niet om tot een oplossing te komen, dan moet het online platform het ook mogelijk maken om een bemiddelaar in te schakelen.

Toepassing en handhaving

Hoewel de EU-lidstaten inmiddels dus hebben ingestemd met de verordening, betekent dit niet dat de regels ook meteen van toepassing zijn. Eerst moet de verordening nog officieel worden gepubliceerd en daarna hebben de online platformen nog een jaar om zich voor te bereiden op de nieuwe regels. Pas na dat jaar zal de verordening daadwerkelijk worden gehandhaafd. De verwachting is dat dit volgend jaar zomer zal zijn.


Deze blog is geschreven door Beryl Hetharia, in samenwerking met oud-stagiair Derk Jan Pilat.