Home / Nieuws & Blogs / Onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid in 2013 gereed

Onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid in 2013 gereed

9 november 2012

Het onderzoek naar de problemen bij veel ICT-projecten van de Nederlandse overheid zal in februari 2013 starten. Dat blijkt uit de aanbestedingsdocumenten die de Tweede Kamer onlangs publiceerde bij het uitschrijven van de opdracht. Het onderzoek zal eind 2013 afgerond zijn, waarna de speciaal ingestelde 'tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid' er mee aan de slag kan.

Afgelopen juli werd het onderzoeksvoorstel gepresenteerd waarin de oplevering van een eindrapport aan de Tweede Kamer door de commissie op februari 2014 werd gezet. Bij het schrijven van dat eindrapport zal de commissie de uitkomsten van het onderzoek, waar nu een aanbesteding voor is uitgeschreven, meenemen.

Dat het onderzoek eind 2013 gereed is betekent echter nog niet dat het in februari 2014 tezamen met het eindrapport van de commissie gepubliceerd gaat worden. De aanbestedingsdocumenten zeggen hierover namelijk het volgende:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal besluit over het openbaar maken van de rapportage na afronding van de werkzaamheden van de tijdelijke commissie.

(Met 'de rapportage' wordt hier dus de uitkomst van het onderzoek door de externe partij bedoeld).

In april 2013 kunnen we overigens ook een nieuw rapport van de Algemene Rekenkamer verwachten over ICT bij de overheid. Het onderzoek dat de Rekenkamer daar nu over uitvoert is getiteld "ICT bij het Rijk: lessons learned" en is een vervolg op eerdere rapporten van de Rekenkamer waarover ik eerder schreef. Van de partij die nu het onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid gaat uitvoeren wordt verwacht dat zij rekening houdt met de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, zo staat in het aanbestedingsdocument.

De volledige opdracht voor het 'Onderzoek ICT-projecten bij de overheid' kunt u bekijken in het aanbestedingsdocument.

Training Aanbesteden van ICT

Wilt u meer weten over aanbesteden bij de overheid? In de training Aanbesteden van ICT bespreken we de basis van het inkopen en aanbesteden van ICT en (online) diensten bij de overheid. We behandelen aan de hand van praktijksituaties de belangrijkste procedures, de meest voorkomende valkuilen en de door de overheid gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden als ARBIT en GIBIT. Kom naar onze training of vraag een in-house training aan.