Home / Nieuws & Blogs / Opzeggen van online abonnementen: hoe zit het ook alweer?

Opzeggen van online abonnementen: hoe zit het ook alweer?

| 17 juni 2021

Op 10 juni 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een nieuwsbericht geplaatst over het opzeggen van online abonnementen door consumenten. De ACM heeft een aantal bedrijven onderzocht die zich bezighouden met het online verkopen van abonnementen op kranten, tijdschriften en loterijen. Zij kwam tot de conclusie dat deze bedrijven niet voldoen aan de regels, omdat zij geen mogelijkheid hebben tot het opzeggen van het abonnement dan wel geen (duidelijke) informatie geven hierover. De toezichthouder heeft de betrokken bedrijven aangesproken en de bedrijven zijn bezig om (weer) te voldoen aan de regelgeving. In deze blog een kleine opfrissing over de regels omtrent het opzeggen van online afgesloten abonnementen.

Wet Van Dam

De wetgever heeft met de Wet Van Dam tot doel gehad om het eenvoudiger te maken voor consumenten om van de stilzwijgende verlengingen van abonnementen af te komen. De Wet Van Dam heeft verschillende bepalingen toegevoegd aan onder andere de zwarte en grijze lijst van het consumentenrecht. Deze wet geldt voor alle abonnementen waarbij een regelmatige levering van diensten of producten wordt overeengekomen. Voor telefonie, internettoegang en gelijksoortige diensten kent de Telecommunicatiewet aanvullende verplichtingen. Daarnaast geldt de wet ook voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, maar is bij deze abonnementen iets soepeler. Daarentegen geldt de wet niet voor een lidmaatschap bij een vereniging of voor verzekeringen.

Vorm van opzegging

De consument kan vaak via verschillende manieren een abonnement afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van een brief, telefonisch contact of via e-mail. Daarnaast worden veel abonnementen via een online omgeving afgesloten. De manier waarop de consument het abonnement afsluit is van belang voor de manier waarop de consument kan opzeggen; de consument moet op dezelfde manier kunnen opzeggen als de manier waarop hij het abonnement heeft afgesloten. Een voorbeeld hiervan is wanneer een abonnement voor een datingsite wordt afgenomen. De consument dient dit abonnement dan ook op te kunnen zeggen via deze datingsite. Daarbij mag de ondernemer niet onnodig een drempel opleggen, zoals de verplichting om op te zeggen via de telefoon of via het sturen van een e-mail. Het opzeggen dient net zo gemakkelijk te zijn als het afsluiten van het abonnement.

Opzegtermijn

Met de Wet Van Dam is ook de opzegtermijn van abonnementen aangepakt en is de ondernemer gebonden aan bepaalde verplichtingen. Wanneer het gaat om een abonnement voor onbepaalde tijd is het mogelijk voor de consument om deze op elk moment op te zeggen. Hiervoor kan de ondernemer echter wel een opzegtermijn van maximaal één maand hanteren. Dit dient hij echter wel op te nemen in zijn algemene voorwaarden.

Wanneer het gaat om abonnementen die zijn afgesloten voor een bepaalde periode, dan kan de consument niet eerder opzeggen tot deze periode voorbij is. Ook hier geldt dat dit alleen mogelijk is zolang dit is opgenomen in de algemene voorwaarden. Wanneer de periode voorbij is, kan stilzwijgend worden verlengd door de ondernemer. Dit is alleen mogelijk op voorwaarde dat de consument de overeenkomst alsnog kan ontbinden met inachtneming van de genoemde opzegtermijn (van maximaal één maand).

Informeren

Indien de ondernemer een abonnement aanbiedt dat online kan worden afgenomen, is het noodzakelijk om consumenten te informeren over de opzegging van hun abonnement. Dit is één van de informatieplichten die voortvloeit uit de Wet Koop op Afstand. Deze informatie dient in begrijpelijke en duidelijke taal te worden weergeven en op een logische plaats te vinden zijn op de website. Daarbij volstaat het niet om te verwijzen naar alleen de algemene voorwaarden, omdat daarmee meestal niet op een duidelijk en begrijpelijke manier over de informatieplicht wordt geïnformeerd.

Het is dus voor de ondernemer zaak om duidelijk en begrijpelijk te informeren over de opzegging van abonnementen. Daarnaast dient de ondernemer ook de opzegtermijnen goed te regelen in zijn algemene voorwaarden. Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met ons. U kunt daarnaast ook meer informatie over dit onderwerp vinden op website.