Home / Nieuws & Blogs / Opzegtermijn van contracten naar één maand - per 2012

Opzegtermijn van contracten naar één maand - per 2012

| 11 oktober 2010

Opzeggen van langdurige contracten, zoals abonnementen op tijdschriften of het lidmaatschap van de sportschool, is voor veel mensen een frustrerend iets. Dit zijn vrijwel altijd stilzwijgende verlengingen, waarbij u er ruim op tijd bij moet zijn of anders zit u er weer een jaar aan vast. Daar gaat een einde aan komen: de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel-Van Dam aangenomen waarin wordt bepaald dat contracten (zoals lidmaatschappen van sportclubs) steeds met maximaal één maand opzegtermijn mogen worden opgezegd. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is echter op 13 maanden na publicatie in het Staatsblad (de saaiste krant van Nederland, met alleen maar nieuwe wetten) gesteld. Het zal dus minstens nog tot 2012 duren voor u zich hierop kunt beroepen.

Als het wetsvoorstel er dan eindelijk door is, dan gelden de volgende regels:

  • Een contract mag na verlenging steeds per maand worden opgezegd.
  • Die maand opzegtermijn wordt vanaf de dag van opzegging gerekend, en niet per de eerste van de eerstvolgende maand of iets dergelijks. Zegt u op 3 april op, dan eindigt het contract op 3 mei en niet pas op 1 juni.
  • Voor kranten, tijdschriften en dergelijke geldt dat ze per drie maanden mogen worden verlengd, waarbij men uiterlijk één maand voor afloop daarvan moet opzeggen.
  • Als het contract elektronisch is gesloten (via mail of een websiteformulier), dan mag er ook elektronisch worden opgezegd. De eis dat u een websitedienst per aangetekende post moet opzeggen, wordt dan verboden.
  • Een kennismakingsabonnement  op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften mag niet meer automatisch omgezet worden in een 'echt' abonnement.

Opmerkelijk is nog dat dit niet zal gelden voor lidmaatschappen van verenigingen. Die mogen dus wel uw lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengen. De motivatie voor deze uitzondering is dat een vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV) kan regelen hoe lang een verlenging mag duren, en een besluit van het bestuur daarover opzij kan zetten. De leden hebben dan ook geen wet nodig om dit te regelen.