Home / Nieuws & Blogs / Thuiswerken met kinderen, loondoorbetaling & de NOW

Thuiswerken met kinderen, loondoorbetaling & de NOW

| 2 april 2020

Het kabinet verlengt de coronamaatregelen tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit betekent ook: werk thuis indien mogelijk. Maar wat als dat thuiswerken niet volledig mogelijk is door thuisblijvende kinderen die onderwijs en aandacht nodig hebben? Is de werkgever dan toch loon verschuldigd? En kan de werkgever dit opvangen met de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), waarvan inmiddels de details bekend zijn gemaakt?

Wat als thuiswerken niet (goed) lukt?

Thuiswerken is het devies. Het thuiswerken wordt niet door iedereen als ideaal ervaren. Inmiddels zijn veel mensen de afgelopen jaren wel gewend geraakt aan ‘een keertje thuiswerken’, maar alleen maar thuiswerken is toch andere koek. De scheiding tussen werk en privé vervaagt en het kan lastig zijn om structuur aan te brengen in de werkdag.

Vervelender is het als de thuissituatie een volledige werkdag niet toelaat. Denk aan thuiswerken met (jonge) kinderen die onderwijs nodig hebben, en letterlijk schreeuwen om aandacht. Een werknemer moet zijn of haar aandacht verdelen, wordt onderbroken tijdens het werk en kan zich daardoor maar lastig concentreren. De productiviteit daalt, geheel begrijpelijk.

Er is geen pasklare oplossing voor zo’n situatie. Een goed werkgever mag niet het onmogelijke verwachten van een werknemer. Dit zijn uitzonderlijke situaties en dat vergt – vanuit goed werkgeverschap – ook flexibiliteit en begrip aan de kant van werkgever. Werkgever en werknemer zullen samen naar een oplossing moeten zoeken. Denk bijvoorbeeld aan het bijstellen van targets, het vinden van oppas of het aanpassen van bereikbaarheid en werktijden.

Is een werkgever loon verschuldigd?

Volgens de wet geldt dat bij niet-werken van de werknemer, de werkgever loon moet doorbetalen, tenzij het niet-werken voor risico van de werknemer dient te komen. De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat de corona-omstandigheden – het thuiswerken met (jonge) kinderen die onderwijs en aandacht nodig hebben – voor rekening van de werknemer dient te komen. Komen deze uitzonderlijke omstandigheden voor rekening van de werknemer?

Minister-president Rutte noemde de situatie een van de heftigste tijden buiten oorlogstijd waar Nederland ooit mee te maken heeft gehad. Het lijkt moeilijk voorstelbaar dat dergelijke omstandigheden voor rekening van de werknemer behoren te komen. Een werkgever doet er daarom goed aan om het loon door te betalen.

Good to (k)NOW

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte gisteren de details bekend van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Met de NOW kunnen werkgevers bij een zware terugval van omzet van ten minste 20%, een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom ontvangen van de overheid om de loonkosten te betalen. Het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet over 2019 door vier te delen. Dit bedrag wordt vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020 of een andere periode van drie maanden (tussen 1 maart en 31 juli 2020) naar keuze, waarover de werkgever omzetverlies verwacht. 

Werkgevers hoeven niet aan te tonen in hoeverre de corona-omstandigheden hebben bijgedragen aan de omzetdaling. De tegemoetkoming wordt gegeven over de loonsom van de periode maart tot en met mei 2020. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. Het UWV streeft ernaar om op 6 april de aanvraaglokketten te openen. Het is nog niet bekend of deze termijn gehaald zal worden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot van 80% verwachten.