Home / Nieuws & Blogs / Uitnodiging tot meedenken corona-app

Uitnodiging tot meedenken corona-app

| 17 april 2020

Momenteel is het kabinet zich aan het voorbereiden op de volgende fase binnen de zogenoemde ‘intelligente lockdown’. Dit klinkt positief. Het is alleen wel de vraag hoe we dit gaan doen. De coronacrisis is namelijk nog niet voorbij.

Tal van innovatieve ideeën passeren de revue om ons als Nederland uit de crisis te helpen. Zo verschenen er de afgelopen weken verschillende berichten over een corona-app. Wij schreven er ook een blog over, deze kunt u hier lezen. Er zijn verschillende techbedrijven die hebben laten weten dat ze op korte termijn een app kunnen ontwikkelen om te helpen bij het onder controle houden van het corona-virus.

Dat snel handelen nodig is, blijkt vooral uit de uitnodiging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS nodigt, aan de hand van een aanbesteding, bedrijven uit om mee te denken over slimme digitale oplossingen.

Brede uitnodiging met een korte reactietermijn

De slimme digitale oplossingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit apps. Een mobiele applicatie kan namelijk ondersteunen bij de opsporing van besmette burgers, maar ook begeleiding bieden aan patiënten. Zo kunnen contacten met wie de betreffende patiënt in aanraking is geweest, gemakkelijker en sneller worden ingelicht. En is het mogelijk om voorlichting te geven over het belang van goede hygiëne en passende maatregelen die genomen dienen te worden. Belangrijk is immers dat iedereen die (mogelijk) besmet is, thuisblijft.

VWS wil met de aanbesteding vooral een beeld krijgen van alle mogelijke oplossingen die door de markt kunnen worden geboden ten behoeve van de bestrijding van de coronacrisis. Het gaat dan ook om een openbare aanbesteding om op die manier alle mogelijke oplossingen in kaart te brengen. De vraag is alleen wel of VWS daar echt een duidelijk beeld van krijgt. De aanbesteding werd namelijk op zaterdag 11 april 2020 gepubliceerd en bedrijven hadden tot dinsdag 14 april 2020 12:00 uur de tijd om een voorstel in te dienen. Zoals het VWS het zelf in de uitnodiging verwoordt “een brede uitnodiging met een zeer korte reactietermijn”.

Het is dan op zijn minst een opmerkelijke aanbesteding te noemen. Vanzelfsprekend kan iedereen begrijpen dat de huidige situatie vraagt om snel te handelen. Het is alleen de vraag of het doel van de aanbesteding met de korte reactietermijn wel wordt bereikt. Uit verschillende berichten (bijvoorbeeld hier en hier) blijkt al dat dit averechts kan uitpakken. Kamerlid Verhoeven van D66 heeft op 14 april 2020 verschillende vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de korte termijn.

Strikte eisen

De daadwerkelijke opdracht zal middels een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging tot stand komen. Dit is alleen wel afhankelijk van de voorstellen die worden ingediend. Naast de korte termijn, dienen de voorstellen namelijk ook aan strikte specifieke eisen te voldoen. Deze eisen komen zo te lezen tegemoet aan de zorgen die Aleid Wolfsen, voorzitter bestuur van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft geuit. In zijn eigen woorden: “Als dit soort maatregelen worden ingevoerd, moet het echt voor de volle 100 procent privacyvriendelijk zijn.”

Het uitrollen van deze apps heeft dus nogal wat voeten in de aarde. Van groot belang is dat verschillende partijen samenwerken om zo met een oplossing te kunnen komen die aan alle eisen voldoet. Want zoals bij alle ontwikkelingsprojecten zijn er ook verschillende juridische zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Dat is bij deze apps niet anders. Corona breekt geen wet. Privacy is hierbij belangrijk, maar er dienen bijvoorbeeld ook zaken te worden geregeld als: van wie is de app, wie is voor de app aansprakelijk, wie gaat het onderhoud verrichten, en wat voor garanties worden er geboden? 

Klaar voor gebruik

Op dit moment beoordeelt de AP de opzet van zeven corona-apps die het kabinet nu overweegt. Maandag 20 april maakt AP haar bevindingen bekend. VWS beslist vervolgens welke partijen doorgaan. Het doel is dat de apps al op 28 april 2020 klaar zijn voor gebruik.

Welke maatregelen er precies worden genomen om de crisis onder controle te krijgen is dus nog niet zeker. Wel weten we dat de overheid ermee bezig is en dat binnen- en buitenland voldoende innovatieve bedrijven kent die kunnen helpen bij het onder controle krijgen van dit virus.