Home / Nieuws & Blogs / Update wet- en regelgeving zorg en ICT

Update wet- en regelgeving zorg en ICT

| 6 november 2023

Het kan lastig zijn om bij te houden wat de stand van zaken is op het gebied van wet- en regelgeving binnen zorg en ICT. Daarom zetten wij hier de belangrijkste update op een rij. 

Nieuwe guidance medische software

De Europese Commissie heeft een guidance uitgebracht voor medische software die samenwerkt met hardware. De guidance bevat regels die van toepassing zijn wanneer het gegevensverzamelingselement zich in de hardware bevindt, zoals een camera of sensor.

Meer informatie

>Nictiz opent openbare consultatie over SNOMED

Integraal Zorgakkoord beoogt snelle toegang tot patiëntgegevens door Eenheid van Taal, waar implementatie achterblijft. Na impactanalyse door D&A Medical Group benadrukt het Ministerie van VWS de noodzaak van praktische stappen en verbeterde communicatie. Nictiz biedt kort advies over het gebruik van SNOMED CT, een gestandaardiseerd medisch terminologiesysteem voor uniforme codering van klinische informatie.

>Openbare consultatie is tot 13 november.

Denk mee

Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg

De internetconsultatie voor het Wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg (WOGS) is afgerond. Dit voorstel moet het makkelijker maken voor zorgverleners om bij spoedeisende zorg relevante medische gegevens van een cliënt op te vragen bij andere zorgaanbieders. Uit de consultatie kwamen kritiekpunten naar voren, met name op de complexiteit en het gebrek aan een opt-out regeling. Deze regeling zou individuen de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het toegankelijk maken van hun gegevens voor spoedeisende zorg.

De reacties worden geëvalueerd en zullen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. Hierin wordt duidelijk hoe het wetsvoorstel mogelijk wordt aangepast naar aanleiding van de feedback.

Bekijk alle reacties

NEN 7519 Gegevensuitwisseling in de zorg – Lokalisatie

Het concept van NEN 7519 is nu beschikbaar. Het normontwerp NEN 7519 stelt duidelijke regels en normen voor de verwerking en uitwisseling van gegevens in de zorgsector, met specifieke aandacht voor het lokaliseren van dossiergegevens.

Tot 20 januari 2024 kun je hier je mening geven. 

Denk mee