Home / Nieuws & Blogs / Updates uit de zorg

Updates uit de zorg

| 6 november 2023

Itte Overing en Sasja Calis bezochten NEN-EGIZ congres (Samen vooruit met Wegiz)

Op donderdag 14 september in het spoorwegmuseum werd breeduit verteld over de verschillende sporen van de Wegiz. Uitwisseling van patiëntgegevens via WC-papier, via Fax, via het versturen van .pdf-jes naar integratie met EPD? Hiervoor moeten standaarden en normen worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen. Leveranciers moeten zich er wel op voorbereiden dat de normen in minder dan 5 jaar herschreven kunnen worden. Zal certificeren nodig zijn en/ of testen? Nictiz en VZVZ bouwen samen aan een testcentrum. Bij voorkeur komt daar geautomatiseerd een pakketje bevindingen uit. De tester kan hier dan mee aan de slag om te verbeteren. En hoe dit samengaat met de vorderingen op Europees niveau? In de wens wordt uitgesproken dat de NEN normen en de teststraat en andere uitkomsten van het vele werk als exportproduct moeten dienen.

Minister Kuipers sluit de dag af met het feit dat het tijd is om na 120 jaar de zorg opnieuw in te richten. De zorg is toe ingericht na de uitvinding van anesthesie, röntgen en infectieziekten. Het doel is niet (alleen) de tekorten door de vergrijzing op te lossen, nee, we kunnen betere zorg gaan verlenen met de (technische) vindingen van nu. 

Meer informatie


Laura Monhemius en Marike Wiersma bezochten het Kennisnetwerk AI-implementatie in de Zorg

Op vrijdag 15 september 2023 vond het Kennisnetwerk AI-implementatie in de Zorg plaats in het UMC Utrecht. In de middag stond een interessante sessie over aansprakelijkheid in de patiënt-arts relatie met betrekking tot AI op het programma. De aansprakelijkheid van de hulpverlener is gebaseerd op de WGBO, dit verandert niet met de komst van de AI-Act. Hoe de WGBO moet worden geïnterpreteerd in relatie tot AI moet zich nog uit kristalliseren. Dit zal onder meer nader worden ingevuld door de AI Liability Directive en de nationale implementatie hiervan. Met betrekking tot het goed-hulpverlenerschap in relatie tot AI geeft de Leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de Zorg handvatten. Een andere belangrijke takeaway is dat zorginstellingen bij de inwerkingtreding van de AI Act goed moeten checken of schade als gevolg van AI-toepassingen gedekt wordt door de verzekering.

Meer weten over wat de AI Act gaat betekenen voor de zorg? Lees er meer over in onze blog die hier op in gaat.

Waarom zorginstellingen een AI-Officer nodig hebben