Home / Nieuws & Blogs / Updates uit de zorg | februari 2024

Updates uit de zorg | februari 2024

| 29 februari 2024

Subsidie AI in de zorg

Op zoek naar funding voor innovatie met AI-toepassingen of om te bouwen aan learning communitities met betrekking tot AI (geldt ook voor het deelnemen als kennisontvanger)? Kijk dan op de website van AiNed. Er zijn twee Calls opengezet waarvoor respectievelijk €21 miljoen en €30 miljoen beschikbaar is.


Wet kwaliteitsregistraties in de zorg

Komende maand wordt er in de Tweede Kamer vergaderd over het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties in de zorg. Met de wet wordt de regie van kwaliteitsregistraties geregeld en wordt er nu een toereikende grondslag geboden voor landelijke kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische zorg met uitzondering van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. Kwaliteitsregistraties die gedeeltelijk de medisch specialistische zorg betreffen en gedeeltelijk andere zorg, zoals bijvoorbeeld in de geboortezorg het geval is, vallen ook direct onder deze wet.

Het is de bedoeling dat de wettelijke regeling later fundament (regie en grondslag) biedt voor álle kwaliteitsregistraties in de zorg.

Meer informatie

Zie hierover ook de blog van onze collega Laura Monhemius, “Onderzoek in de zorg onder de loep genomen”.


Mijn Gezondheidsomgeving (MGO)

“Een duidelijke stap naar de non-concurrentiële databeschikbaarheid van een zo compleet mogelijke set van gezondheidsgegevens voor burgers en zorgvereners” zo wordt het eindresultaat van 2 jaar MedElkaar genoemd. Er moeten onder andere een veilige inlog ontwikkeld worden, een generieke inzagefunctie, een authenticatiedienst voor mantelzorgers en verzorgers en gegevens zoals beheerd door de overheid moeten ook toegankelijk worden in de MGO. Medio februari is een aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling.

Meer informatie


Wijziging MDR en IVDR

Op 14 februari zijn er een aantal wijzigingen van de MDR en IVDR goedgekeurd.

Hoogrisico IVD's krijgen een langere overgangsperiode. Ook moeten fabrikanten moeten nu potentiële tekorten melden, vooral bij essentiële tests zoals voor HIV en COVID-19. Deze maatregelen zijn bedoeld om tekorten te voorkomen, met name voor essentiële IVD's zoals tests voor HIV, kanker, zwangerschap en COVID-19.

EUDAMED update: Drie van zes modules voor EUDAMED zijn nu beschikbaar. Twee modules over post-market surveillance en vigilantie worden naar verwachting in Q2 van dit jaar beschikbaar. De laatste komt in Q3 2026. Gebruik van alle modules wordt verplicht rond Q4 2027, met overgangsperiodes tot Q2 2029.