Home / Nieuws & Blogs / Verwijdering eisen uit de klantenadministratie, kan dat?

Verwijdering eisen uit de klantenadministratie, kan dat?

| 28 juni 2011

Recent schreef Sara Biersteker over het recht van inzage en correctie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Iedereen mag eisen dat een bedrijf, zoals een webwinkel, hem vertelt welke persoonsgegevens van hem er bijgehouden worden. Ook mag hij eisen dat deze worden gecorrigeerd of verwijderd. In principe mag een klant van een webwinkel dus eisen dat hij uit het bestand gehaald word. Daar zit echter alleen wel één belangrijke grens aan, wanneer het gaat om de debiteuren- en crediteurenadministratie.

Volgens artikel 35c van de Wet op de omzetbelasting moet een ondernemer namelijk kopieën bewaren van uitgereikte en ontvangen facturen (papieren én elektronische). Ten behoeve hiervan moeten ook gegevens als de debiteuren- en crediteurenadministratie bewaard worden. Deze fiscale bewaarplicht geldt zeven jaar.

Een webwinkel die een klant dus iets heeft verkocht, is verplicht alle relevante gegevens hiervan zeven jaar lang te bewaren. De klant kan niet op grond van de Wbp eisen dat dit wordt gewist, ook niet als de factuur netjes is betaald en hij niets meer te maken heeft met de winkel.

Natuurlijk kan de klant wél eisen dat hij uit alle overige registraties van het bedrijf geschrapt wordt. Zo dienen op verzoek toezending van alle mailings en nieuwsbrieven te worden stopgezet. Een eventueel account voor de webshop moet worden verwijderd, en fiscaal irrelevante mails en dergelijke moeten dan worden weggegooid.

Meer weten over privacywetgeving, Wbp en de aankomende AVG / GDPR?

ICTRecht Academy verzorgt een basis– en verdiepingscursus privacywetgeving waarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie kunt adviseren en voorbereiden op de nieuwe privacywet. Voor deze cursussen is geen juridische voorkennis vereist. Bij afname van beide cursussen krijgt u het handboek De Algemene Verordening Gegevensbescherming gratis. Deze trainingen zijn ook beschikbaar als PO-trainingen voor advocaten en juristen.