Home / Nieuws & Blogs / Wanneer is mediation een betere optie?

Wanneer is mediation een betere optie?

| 18 juni 2013

Iedereen die zakelijk actief is, komt conflicten tegen. Veel bedrijven en organisatie laten conflicten zo lang sudderen dat een procedure voor de rechtbank niet meer te vermijden is. Ook in de sector van ICT. Nochtans draait het in de ICT sector juist vaak om lange termijn projecten, die geen baat hebben bij gerechtelijke procedures. Maar wel bij mediation. Lees hier waarom.

Mediation is een alternatieve vorm van geschilbeslechting. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure blijven beide partijen aan tafel zitten. De mediator schept een nieuw klimaat voor besprekingen, die kunnen leiden tot constructieve onderhandelingen. Bedrijven kennen hun sector, hun organisatie en hun probleem zelf het best, maar de mediator helpt hen om de angel uit het conflict te halen en tot een oplossing te komen.

Sommige conflicten lenen zich beter voor mediation dan voor een blafbrief of een gerechtelijke procedure. Conflicten die zich bij uitstek lenen voor mediation voldoen aan tenminste één van volgende criteria:

  • Partijen willen geen openbaarheid (onvermijdelijk met een rechterlijk vonnis) omdat openbaarheid van het conflict voor minstens één van beide partijen erg kwalijk zou zijn;
  • Partijen doen al lang zaken met elkaar en willen dat blijven doen;
  • Partijen hechten aan de relatie;
  • Het `gelijk` en `ongelijk` ligt bij beide partijen;
  • Partijen zoeken een snelle oplossing;
  • Er liggen geen schriftelijke afspraken, er is dus geen enkel contractueel kader;
  • De schriftelijke afspraken zijn een rommeltje;
  • Er is sprake van een emotionele blokkade of van `oud zeer`;
  • Een partij heeft niet het budget om naar de rechter te gaan
  • Een partij heeft slechte ervaringen met rechtszaken;

Uiteraard zijn er ook conflicten die niet voldoen aan de bovenstaande criteria, maar die eveneens met mediation kunnen worden opgelost.

In ICT conflicten kan de specialistische kennis van ICTRecht, zowel technisch als juridisch, bovendien beter zicht geven op mogelijke oplossingen in softwaregeschillen, hostingkwesties of ruzie over SAAS contracten.

Wilt u weten of uw conflict zich leent voor mediation? Neem contact op!