Home / Nieuws & Blogs / Wat als uw patiënt recht krijgt op digitale zorg?

Wat als uw patiënt recht krijgt op digitale zorg?

| 27 juli 2021

Patiënten moeten zelf kunnen kiezen of ze voor een consult naar de zorginstelling gaan, of dat het consult digitaal plaatsvindt. Dat bepleitten Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland samen in het AD en het Parool gisteren. Maar wat betekent dat voor de zorginstelling, zo een recht op digitale zorg?

Corona versnelde implementatie beeldbellen

Het gaat dus niet om het volledig digitaliseren van de behandeling, een integrale toepassing van eHealth. Wel gaat het om het digitaliseren van het consult. Bent u huisarts of specialist? Een consult met uw patiënt zou dan dus (ook) via beeldbellen moeten kunnen verlopen. In tijden van de coronapandemie had/heeft beeldbellen uiteraard de voorkeur boven een fysieke afspraak. Beeldbellen heeft in sommige gevallen er zelf voor kunnen zorgen dat de zorg niet helemaal stil is komen te staan.

Om ondersteuning te bieden bij het digitaal mogelijk maken van zorg is er (toen) een subsidieregeling in het leven geroepen: SET COVID-19. Hiermee konden zorginstellingen en zorgaanbieders digitale middelen inkopen en implementeren om zorg op afstand mogelijk te maken. Ik heb me laten vertellen dat met name beeldbellen is ingekocht en razendsnel is geïmplementeerd. Deze vorm van digitaal zorg verlenen is dus ook al bij veel zorginstellingen geïntroduceerd.

Juridische verplichtingen en overeenkomsten bij zorg op afstand

Ik verwacht daarom dat de implementatie binnen de zorginstelling over het algemeen niet het probleem zal vormen. Wel geldt dat, als een consult ook altijd digitaal moet kunnen worden aangeboden, dat (automatisch) het belang van het beschikbaar hebben van dergelijke applicatie groter wordt. In onze factsheets over de verplichtingen die gelden bij het gebruik van ICT-diensten in de zorg en de overeenkomsten die nodig zijn bij het inkopen van die ICT-diensten, worden de juridische punten uitgewerkt die op de zorgaanbieder afkomen.

Het is goed om daarbij aan te geven dat een beeldbelapplicatie vooral veilig en beschikbaar moet zijn gezien de privacygevoelige informatie die over de lijn gaat. Overige punten, zoals exit en continuïteit zijn minder van belang. Voorgaande tenzij de zorgverlener ook (delen van) het dossier bijhoudt in het systeem.

Goede zorg staat altijd voorop

Een zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg. Hoe rijmt dit met dergelijke verplichting? Een zorgverlener zal niet in alle gevallen blij zijn met een digitaal consult, ook als jurist kan ik me dat voorstellen. Soms zie je niet alles, soms is persoonlijk contact nodig om een juist beeld te krijgen of een goed gesprek te voeren. Er moet, mijns inziens, dus wel in ieder geval een escape bestaan bij dit recht op digitale zorg als de zorgverlener verwacht dat de goede zorg in gevaar komt door het digitaal laten verlopen van het consult. Dit zijn mijn eerste gedachten bij de impact van dit recht op de zorginstelling, er volgen er vast meer!