Home / Nieuws & Blogs / Wat verandert er allemaal in 2020?

Wat verandert er allemaal in 2020?

| 6 januari 2020

Vanuit ICTRecht wensen wij iedereen uiteraard de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Juridisch zal er natuurlijk weer genoeg gebeuren en zullen wij weer volop meedenken, adviseren, contracten maken en natuurlijk bloggen. In deze blog geven wij alvast een voorproefje voor een goede start van 2020.

De WAB

Om met het arbeidsrecht af te trappen: op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Een frisse start voor het arbeidsrecht. De teller gaat dan ook direct lopen: wordt het doel van de wet behaald? Zullen inderdaad meer werknemers in vaste dienst treden?

Wat wijzigt er heel in het kort? Dat lees je hier.

Lage WW-premie

Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, betaalt een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een vast contract (niet zijnde een oproep-contract). De werkgever betaalt een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. De lage WW-premie geldt echter alleen voor zover voor het vaste contract is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat een kennisgeving dat een contract is omgezet naar onbepaalde tijd niet volstaat. Een door beide partijen ondertekend document is nodig. Werkgevers hebben tot 1 april 2020 de tijd om dit op orde te brengen.

De ambtenaar is werknemer

Per 1 januari 2020 zijn de Nederlandse ambtenaren gewone werknemers. In plaats van een aanstelling middels een aanstellingsbesluit, zijn zij in dienst van de overheid middels een arbeidsovereenkomst. Dit is geregeld middels de inwerkingtreding van de WNRA.

Meer controle op schijnzelfstandigheid

Dit jaar heeft zowel de Belastingdienst als de Inspectie SZW meer capaciteit en mogelijkheden voor het handhaven op schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst en de Inspectie SZW gaan intensiever samenwerken, zodat signalen van schijnzelfstandigheid sneller worden opgepakt. Per 1 januari 2021 gaat voor zzp’ers een minimumtarief van 16 euro per uur gelden en geldt bij een uurtarief van 75 euro een minder groot risico op een naheffing. Wij raden aan om hier nu alvast rekening mee te houden en op te anticiperen. 

Een nieuw btw-identificatienummer

Al lange tijd overtrad de Belastingdienst de Algemene verordening gegevensbescherming door het btw-identificatienummer met daarin het BSN (Burgerservicenummer) te hanteren. De afgelopen weken hebben alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer gekregen, die de oude vervangt voor het publieke gedeelte. Het oude btw-identificatienummer met daarin BSN wordt nog wel gehanteerd voor interne belastingzaken als de btw-aangifte. Dit nummer heet voortaan ‘omzetbelastingnummer’.

Let op: Vermeld op facturen en de website uw nieuwe btw-identificatienummer.

Verplichte DPIA’s

Een DPIA, voluit Data Protection Impact Assessment en in het Nederlands: een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, is in bepaalde gevallen verplicht om uit te voeren. Het doel van een DPIA is altijd het detecteren van de risico’s op het gebied van privacy. Die risico’s dienen vervolgens te worden weggenomen of verkleind, om ervoor te zorgen dat de uitkomst van de DPIA positief is (wat betekent: enkel aanvaardbare, of zelfs geen overgebleven risico’s). Afgelopen november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit in het Staatsblad gepubliceerd met 17 onderwerpen waarbij een DPIA verplicht is. Verwerkt jouw organisatie financiële gegevens, gezondheidsgegevens of biometrische gegevens? Dan is een DPIA verplicht. Hetzelfde geldt voor onderwerpen als profilering, internet of things en cameratoezicht.

Begin het jaar goed en plan de verplichte DPIA’s in.

De nieuwe privacywet in Californië

In Californië is de CCPA, the California Consumer Privacy Act, in werking getreden. De regels staan bekend als complex en grotendeels onduidelijk. De nieuwe wet bevat een informatieverplichting voor bedrijven die data kopen of verkopen van meer dan 50.000 inwoners van Californië. Ook een recht op vergetelheid is opgenomen en een speciale regeling voor het gebruik van third-party tracking cookies. Belangrijk voor ondernemers die te maken hebben met inwoners van Californië is om de privacyverklaring te controleren, de cookie banner op de website naast de CCPA te leggen én de afspraken met leveranciers en/of afnemers te reviewen. Op al deze plekken moet namelijk duidelijk zijn welke persoonsgegevens worden gedeeld, hoe en waarom.

Regels voor online platformen

Online platforms hebben nog een half jaar de tijd om de regels uit de Platform-to-Business verordening te implementeren. Op 12 juli 2020 dienen online platformen als marktplaatsen, sociale media platformen, zoekmachines en appstores te voldoen aan de nieuwe regels. Meer hierover leest u in verschillende blogs van ons.