Home / Nieuws & Blogs / Webwinkelrecht trakteert een gratis juridische websitescan!

Webwinkelrecht trakteert een gratis juridische websitescan!

| 6 november 2014

In het kader van het 10-jarig bestaan van ICTRecht hebben wij een websitescan verloot. In deze blog nemen wij de webwinkel CandleBagPlaza van de heer Looij onder de loep. Voldoet zijn webwinkel aan alle juridische eisen, of is er nog ruimte voor verbetering? Hieronder een uitgebreid verslag met bevindingen.

Contactgegevens
Een webwinkel is wettelijk verplicht om zijn identiteit kenbaar te maken aan de bezoekers. Duidelijk moet zijn met wie er zaken gedaan wordt en waar men terecht kan om de verkoper over de toonbank te trekken als dat nodig is. Het fysieke adres, een telefoonnummer, een e-mailadres (dus geen karig contactformuliertje) en het KvK-nummer en btw-nummer moeten gemakkelijk te vinden zijn. CandleBagPlaza heeft dit prima geregeld en vermeld deze gegevens op de ‘Bedrijfsgegevens’ pagina die direct in de footer te vinden is.

Algemene voorwaarden
Niet verplicht, maar wel heel handig om te hebben zijn de algemene voorwaarden. Daarin kunnen regels opgenomen worden over garantie, betalingen en bijvoorbeeld het herroepingsrecht. CandleBagPlaza hanteert voorwaarden die door een keurmerk voor webwinkels in samenspraak met de Consumentenbond zijn opgesteld. Inhoudelijk zit dat dus wel goed.

De voorwaarden zijn gemakkelijk vindbaar doordat er in de footer van de website een directe link naar de voorwaarden opgenomen is. De wet stelt echter dat de voorwaarden ook gemakkelijk opgeslagen moeten kunnen worden, zodat de koper deze op een later moment rustig terug kan lezen. Wanneer deze mogelijkheid ontbreekt, gelden de voorwaarden niet. CandleBagPlaza biedt bezoekers de mogelijkheid om de voorwaarden als .pdf bestand op te slaan. Dit is een prima manier.

Het is daarnaast zaak om de voorwaarden aan de bezoeker ‘ter hand te stellen’. Dat wil zeggen dat de bezoeker gewezen wordt op de voorwaarden op het moment dat hij of zij een bestelling gaat plaatsen. In het bestelproces toont CandleBagPlaza voorwaarden in een scrollvenster. Daarnaast wordt de bezoeker gevraagd om daarmee in te stemmen door een vakje aan te vinken. Hoewel dit aanvinkvakje geen verplichting is, is dit een goede manier om de consument te wijzen op de voorwaarden.

Opvallend genoeg vraagt CandleBagPlaza de bezoeker niet om in te stemmen met de algemene voorwaarden die door het keurmerk en de Consumentenbond opgesteld zijn, maar worden eigen voorwaarden getoond tijdens het bestellen. Wellicht is dit nog een punt voor verbetering.

Bestelproces
Het bestelproces is juridisch geheel in orde. De bezoeker heeft na het invullen van zijn gegevens de mogelijkheid om de bestelling te controleren en kan deze bevestigen door op ‘Afrekenen’ te klikken. Hiermee wordt de bezoeker direct gewezen op het feit dat er een betaalverplichting aangegaan wordt.

Betalen
In datzelfde bestelproces kan de bezoeker op verschillende manieren afrekenen. Eén van die methoden om af te rekenen is rembours. Daarmee wordt de consument de mogelijkheid geboden om achteraf te betalen. Een verplichting die voor iedere webwinkel geldt. De kosten die daarmee gepaard gaan mogen doorberekend worden aan de consument, maar let wel op dat alleen de daadwerkelijke kosten doorberekend worden. De kosten dusdanig hoog maken dat de consument de betaalmethode niet zal kiezen is niet toegestaan.

Herroepingsrecht
CandleBagPlaza informeert de consument keurig over het wettelijk recht tot ontbinden, ofwel herroepingsrecht. Op een aparte klantenservicepagina kan de consument lezen op welke manier de aankoop geretourneerd kan worden. De informatie is echter nog niet geheel compleet en correct:

  • De termijn waarbinnen CandleBagPlaza het volledige aankoopbedrag retourneert is vastgelegd op 30 dagen. Wettelijk gezien dient dit echter zo snel mogelijk en binnen 14 dagen te gebeuren.
  • Het wordt niet direct duidelijk (wel na doorklikken op de modelinstructies) dat de consument een eventuele schadevergoeding moet betalen wanneer deze het product beschadigd heeft. Het zou beter zijn om dit direct op de informatiepagina te vermelden en niet ‘verstopt’ in een pdfje.

Het Europese modelformulier voor herroeping wordt keurig aangeboden op de website. Het is belangrijk om dit formulier ook op een andere manier aan de consument aan te bieden. Gebeurt dit niet, dan heeft de consument namelijk één jaar herroepingsrecht. De meest praktische oplossing is het meesturen van (een link naar) het modelformulier in de bevestigingsmail direct na aankoop.

Garantie
CandleBagPlaza biedt haar producten aan consumenten aan. De nieuwe wet verplicht de webwinkelier in dat geval om de consument te informeren over garantie op de producten. Voor ieder product geldt de ‘wettelijke garantie’. Dat wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voldoet een product niet aan deze verwachtingen, dan heeft de consument recht op kosteloos herstel of vervanging. Een aparte ‘garantie-klantenservicepagina’ of een vermelding over het bestaan van deze garantie op de veelgestelde vragen pagina is afdoende.

Nieuwsbrief
CandleBagPlaza biedt haar bezoekers de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen. In het bestelproces vragen ze daar keurig toestemming voor. Zonder deze toestemming is het in principe niet toegestaan om een nieuwsbrief te versturen, tenzij het gaat om een nieuwsbrief over soortgelijke producten en de consument op voorhand aan heeft kunnen geven geen prijs te stellen op de nieuwsbrief.

Privacy en cookies
Wanneer een webwinkel persoonsgegevens verwerkt, bestaat de verplichting om de bezoeker hierover te informeren. Dit kan door middel van een privacyverklaring. CandleBagPlaza heeft een directe link naar deze verklaring keurig opgenomen in de footer van de website. Duidelijk wordt gemaakt welke gegevens er verzameld worden en waarom dit gebeurt.

Daarnaast maakt CandleBagPlaza in haar privacyverklaring melding van cookies. Deze melding is erg summier en bovendien niet compleet. Er wordt alleen melding gemaakt over analytische cookies, maar er wordt gezwegen over de advertentie- en social media cookies die toch echt geplaatst worden. Hier ligt ruimte voor verbetering. De bezoeker kan duidelijker geïnformeerd worden over deze cookies (die uiteraard pas na toestemming geplaatst mogen worden). Om dit te bewerkstelligen is het verstandig om de privacyverklaring om te dopen tot privacy- cookieverklaring, inclusief uitleg over de advertising en social media cookies.

Beveiliging
Tot slot is het belangrijk dat de beveiliging van de webwinkel in orde is. Als het gaat om persoonsgegevens is dit een wettelijk vereiste. Een beveiligde SSL-verbinding op iedere webpagina waar persoonsgegevens verstrekt kunnen worden is een goede stap in de richting om de website te beveiligen. Het bestelproces en de contactpagina zijn inderdaad beveiligd. De pagina waar de consument zich in kan schrijven voor de nieuwsbrief is dat nog niet. Zodra ook dit dichtgetimmerd is, doet CandleBagPlaza een goede stap in de richting naar een veilige website.

Wilt u nu zelf controleren of uw webwinkel voldoet aan de wet? Gebruik onze generator en binnen enkele minuten krijgt u een antwoord!