Home / Nieuws & Blogs / Whatsapp in de gezondheidszorg, gemak voor de zorgverlener of rampzalig voor de privacy?

Whatsapp in de gezondheidszorg, gemak voor de zorgverlener of rampzalig voor de privacy?

| 24 februari 2016

Ook in de zorg wordt er veel overleg gepleegd over behandelplannen, uitvoering van zorg en de voortgang van een patiënt. Twee zorgverleners weten immers meer dan één! Voldoet uw manier van communiceren echter wel aan de wettelijke eisen?

Gisteren werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens zorgverleners oproept te stoppen met het gebruik van Whatsapp. Het gebruik van Whatsapp is natuurlijk een zeer snelle en toegankelijke manier om te communiceren met  collega’s over een patiënt. Maar de medische gegevens van een patiënt zijn bijzondere persoonsgegevens en aan gegevensdeling hiervan worden strenge eisen gesteld. Daarnaast speelt het medisch beroepsgeheim een belangrijke rol bij deze gegevens. Dit beroepsgeheim speelt een grote rol in de behandelingen van artsen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten etc.

Vorige week heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nog een open brief gestuurd naar Raden van Bestuur van zorginstellingen om aandacht te vragen voor de bescherming van patiëntgegevens. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat er nog veel verkeerd gaat met de privacy van patiënten.

Medische gegevens zijn altijd privacygevoelig. De omgang en beveiliging van deze gegevens moet dan ook op het hoogste niveau gewaarborgd zijn. Het versturen van een appje met een foto van de wond van een patiënt lijkt zo onschuldig, maar is dat ook zo?

Als een bericht van Whatsapp binnenkomt op een telefoon, dan is dit bericht meestal al deels te zien op het vergrendelde beginscherm. Personen die niet de eigenaar zijn van de persoon kunnen deze berichten zo gemakkelijk lezen. Daarnaast worden foto’s standaard opgeslagen op de telefoon, waarbij bijvoorbeeld een iPhone de foto’s ook nog eens doorstuurt naar de iCloud. Er is dan dus geen zicht op degene die berichten ziet en er valt nogal wat af te dingen op de beveiliging van deze gegevens.

Zorgverleners moeten er alles aan doen om te voorkomen dat patiëntgegevens in handen kunnen komen van onbevoegden. Een zorgverlener heeft een beroepsgeheim en mag medische gegevens in beginsel daarom niet delen met anderen. Als een whatsapp-bericht gelezen wordt door een onbevoegde, dan is dit een onrechtmatige doorbreking van het beroepsgeheim en een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Hoewel het aanlokkelijk kan zijn voor een psychotherapeut om advies te vragen bij een andere psychotherapeut over een bepaalde patiënt, is dit in feite in strijd met het beroepsgeheim. De privacy van de patiënt moet voorop blijven staan!

Als er dan al informatie uitgewisseld moet worden, dan moet dit altijd via een passend middel. In het huidige digitale tijdperk zijn er legio mogelijkheden voor communicatie, maar bij patiëntengegevens worden er extra zware eisen gesteld aan communicatie. Whatsapp is hiervoor geen middel dat geschikt is. Er is geen controle op wie het leest, waar het bericht blijft en wat er eventueel met de gegevens in de cloud gebeurt.

Of u nu fysiotherapeut, verpleegkundige, arts of psychiater bent, wees altijd op uw hoede bij het delen van gegevens. Ga eerst na of u de gegevens wel mag delen. Als u dat mag, bedenk dan met welk middel u de gegevens deelt. Whatsapp is weliswaar gemakkelijk, maar niet veilig genoeg. Maak daarom enkel gebruik van programma’s die een goede controle en beveiliging bieden met onder andere autorisatie- en toegangsregels.

Het beroepsgeheim in de medische zorg is van groot belang voor de vertrouwensrelatie met uw patiënt. Koester dit en ga zorgvuldig en veilig om met de gegevens van uw patiënt!

Meer weten over privacywetgeving?

ICTRecht Academy verzorgt een basis– en verdiepingscursus privacywetgeving waarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie kunt adviseren (als bijv. functionaris gegevensbescherming) en voorbereiden op de nieuwe privacywet. Voor deze cursussen is geen juridische voorkennis nodig. Volgt u beide cursussen dan krijgt u het handboek AVG gratis. Heeft u een juridische achtergrond dan vindt u hier onze privacytrainingen.