Home / Nieuws & Blogs / WIPO: Univé heeft geen recht op unive.com

WIPO: Univé heeft geen recht op unive.com

| 20 juli 2011

Waarschijnlijk een flinke teleurstelling voor verzekeringsmaatschappij Univé: de beslechters van de geschillenprocedure bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) voor .com-domeinnamen hebben op 30 juni 2011 besloten dat de domeinnaam unive.com niet aan Univé overgedragen hoeft te worden. Dit omdat de domeinnaam in hun ogen niet te kwader trouw is geregistreerd en/of gebruikt door de huidige houder. De domeinnaam en website kunnen dus in huidige vorm blijven bestaan.

Iedereen die van mening is dat hij recht heeft op een bepaalde domeinnaam, omdat deze bijvoorbeeld zijn merk- of handelsnaam bevat, kan bij de meeste domeinnaamextensies (zoals .nl en .com) een eis indienen bij de WIPO. Daarin kan hij verzoeken om arbitrage over de eis tot overdracht van de domeinnaam. Wanneer aan de voorwaarden uit het arbitragereglement wordt voldaan zal de geschillenbeslechter bepalen dat de domeinnaam overgedragen moet worden aan de eiser – in dit geval Univé. Wordt één van de voorwaarden niet vervuld of onvoldoende aangetoond door de eiser dan faalt de eis. De domeinnaam blijft dan bij de oorspronkelijke houder.

Ik had graag alle drie de punten in het licht van deze uitspraak willen bespreken en hoe de geschillenbeslechters daarover dachten. Echter, voor hen was het blijkbaar zo evident dat de zaak stuk zou gaan op de voorwaarde van de kwade trouw dat de beslechters in hun uitspraak alleen op de afwezigheid daarvan zijn ingegaan. De andere twee voorwaarden (overeenstemming tussen het merk en de domeinnaam en geen legitiem belang voor het gebruik van de domeinnaam) zijn helaas niet besproken.

De overweging van de geschillenbeslechters waarom de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd, steekt als volgt in elkaar; Univé (of beter, unive) is, zo zeggen zij, een algemeen bekende afkorting van 'university' en veel bekender dan het Benelux-merk 'Univé'. Wanneer 'unive' wordt ingetikt in een zoekmachine overheersen de universiteiten in de zoekresultaten. Op unive.com staat verder ook alleen maar informatie over universiteiten en niets over verzekeringen.

Univé heeft bovendien onvoldoende (of eigenlijk helemaal niet) aangetoond dat de domeinnaamhouder op het moment van registratie van de domeinnaam unive.com op de hoogte was – of had kunnen zijn – van het merkrecht wat Univé heeft in de Benelux. Men kwam niet verder dan “ons merk wordt gebruikt dús er is sprake van kwade trouw”. Dat is natuurlijk onvoldoende argumentatie.

Daarnaast zijn de geschillenbeslechters van mening dat Univé hen heeft geprobeerd te misleiden in de procedure. Univé had bewijzen moeten overleggen (bijvoorbeeld in de vorm van facturen e.d.) dat zij, zoals ze beweerden, in 2000 houder van de domeinnaam waren maar dat zij hem per abuis hebben laten verlopen. Univé heeft dit nagelaten en derhalve zijn de geschillenbeslechters van mening dat de verzekeraar heeft gelogen om zo de geschillenbeslechters op een ander spoor te brengen. De gehele eis wordt gezien als te kwader trouw ingediend.

Dit is blijkens de uitspraak niet de eerste keer dat dit gedaan wordt door Novagraaf. Een quote uit de Engelstalige uitspraak:

The Panel in the present case considers that it is lamentable that the Complainant's representative appears to have failed tot address these concerns and thus has brought two cases under the Policy within a year in which there is a real prospect that it has either deliberately sought to mislead the panel or has been inexcusably careless in the manner in which it has pled its client's case.

Best een heftige aantijging!

Dit leidt ertoe dat de domeinnaam dus niet hoeft te worden overgedragen en dat de website in huidige vorm kan blijven bestaan. Aangezien de domeinnaam zich niet richt op een Nederlands publiek (de informatie gaat over Amerikaanse universiteiten) en verwarring tussen unive.com en Univé niet aannemelijk is, levert een procedure bij de (Nederlandse) rechter waarschijnlijk ook niks op. De domeinnaamhouder maakt tenslotte geen echte inbreuk op de rechten van Univé. De enige optie die voor Univé overblijft is de domeinnaam overkopen van de huidige houder. Ik verwacht alleen niet dat hij/zij ‘m voor een vriendenprijsje van de hand doet...