Home / Nieuws & Blogs / Zorg op afstand deel 2: gratis voorwaarden voor gratis zorg op afstand

Zorg op afstand deel 2: gratis voorwaarden voor gratis zorg op afstand

| 25 maart 2020

Bent u een IT-leverancier van een digitale oplossing die door de zorg kan worden ingezet om patiënten op afstand te helpen? En wilt u die nu gratis leveren aan zorgaanbieders? Maak dan nu kosteloos gebruik van onze gebruiksvoorwaarden en mail naar zorg@ictrecht.nl.

Er worden in heel Nederland extra maatregelen getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Vooral zorg op afstand is de oplossing voor zorgaanbieders om laagdrempelig en snel bereikbaar te zijn. Als IT-leverancier wilt u dit zo goed en zo snel mogelijk faciliteren. In deze blog wordt er gekeken op welke manier u kunt helpen zodat zorgaanbieders snel aan de slag kunnen met uw oplossing, zonder dat u daarbij onnodige risico loopt of de regels aan uw laars lapt.

Versoepeling van de regels

Zoals u in onze vorige blog al heeft kunnen lezen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de mogelijkheden tot zorg op afstand tijdelijk verruimd. Het is begrijpelijk dat er in tijden als deze gezocht wordt naar alternatieve manieren om met patiënten te communiceren. Nood breekt immers wet. Toch moet er bewust worden omgesprongen met de privacyrisico’s die online communicatiediensten zoals WhatsApp of FaceTime met zich mee brengen. Deze online communicatiediensten kunnen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) alleen gebruikt worden bij hoge uitzondering en zorgaanbieders worden daarbij gewaarschuwd om zo min mogelijk medische gegevens te delen. De AP zegt vervolgens dat de coronacrisis geen excuus mag worden om privacy helemaal overboord te gooien en zij zal blijven ingrijpen waar privacy echt in gevaar is.

Er zijn tal van goed beveiligde diensten beschikbaar die de privacy van patiënten wel waarborgen. Als IT-leverancier denkt u in deze tijden mee door uw diensten (gratis) toegankelijk te maken. Met behulp van al deze initiatieven kan het aanbieden van zorg op afstand gebruikt worden door zorgaanbieders om op een veilige manier zorg te verlenen aan patiënten.

Noodzaak gebruiksvoorwaarden

Als IT-leverancier in de zorg levert u een dienst welke is ingericht op gebruik in de zorgsector.

U bent op de hoogte van de strenge eisen die de wetgeving stelt omtrent het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens. Toch is het in deze noodsituatie ook belangrijk om gebruiksvoorwaarden te stellen. Door het hanteren van gebruiksvoorwaarden stelt u duidelijke regels die gelden voor het gebruik van uw dienst.

Contractsvrijheid

Naast alle verplichtingen omtrent het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere zorg specifieke wet- en regelgeving, geldt er het uitgangspunt van contractsvrijheid. Dit houdt in dat partijen vrij zijn om te beslissen welke verplichtingen zij over en weer aangaan. Worden er geen afspraken gemaakt, dan wordt er een beroep gedaan om de wettelijke regels. Deze zijn niet altijd even gunstig voor u als leverancier. Het is daarom goed als uw voorwaarden zijn toegesneden op de dienst die u levert.

Contracteren in de zorg

Omdat u zakendoet met zorgaanbieders, moet u vooral letten op de volgende onderwerpen:

  • Aansprakelijkheid. Als u uw dienst (tijdelijk) gratis aanbiedt wilt u zich beschermen tegen een schadeclaim omdat uw dienst tijdelijk buiten gebruik was door overbezetting. In gebruiksvoorwaarden kan aansprakelijkheid beperkt worden en kan de beschikbaarheid van de dienst worden omschreven als een inspanningsverbintenis in plaats van een harde garantie.
  • Verdelen verantwoordelijkheden. U moet afspraken maken over de verdeling van de verantwoordelijkheid en waar wiens verantwoordelijkheid eindigt. Zo zal de zorgaanbieder verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van een medisch dossier en verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de behandelovereenkomst met de patiënten.
  • (Bijzondere) persoonsgegevens. Biedt u een beeldbeldienst aan, dan bevatten deze beelden al snel bijzondere persoonsgegevens. Ook als u op andere wijze persoonsgegevens opslaat of verstuurt, eist de wet dat u een verwerkersovereenkomst heeft met de zorgaanbieders. Heeft u die ook?

Van toepassing verklaren 

Om uw gebruiksvoorwaarden een rechtsgeldig onderdeel van de overeenkomst te laten zijn, moet u deze expliciet van toepassing verklaren en ter hand stellen. Indien u de gebruiksvoorwaarden op de verkeerde manier aanlevert, kan de zorgaanbieder ze van tafel vegen bij een eventueel geschil. U verklaart uw gebruiksvoorwaarden van toepassing voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Het registratieproces waarbij er een account wordt aangemaakt door de zorgaanbieder, wordt gezien als het moment waar de overeenkomst wordt gesloten. Een belangrijke voorwaarde is dat de gebruiksvoorwaarden kunnen worden opgeslagen voor latere kennisneming.

Help de zorgaanbieders

Om zorgaanbieders snel en duidelijk te kunnen informeren over het gebruik van uw dienst hebben wij een standaard set gebruiksvoorwaarden geschreven. Omdat niemand in deze tijd zit te wachten hoge juridische kosten en er snel actie ondernomen moet worden, bieden wij deze graag gratis aan u aan. Mail naar zorg@ictrecht.nl, en wij sturen u de voorwaarden toe.