De AI-toolkit van
onze specialisten

Onze juristen en compliance specialisten (CAICO’s) zijn uitgerust met een AI-toolkit die praktisch toepasbaar is en jouw organisatie helpt richting compliance. De AI-toolkit bestaat uit zorgvuldig ontwikkelde standaarden en werkwijzen, waarmee wij samen met je een planmatige start maken richting compliance.

Vraag informatie aan

AI Act compliance scan

Met onze volledige AI Act compliance scan krijg je volledig inzicht in wat de AI Act betekent voor je AI-toepassing en je organisatie. De scan bestaat uit drie onderdelen:

Inventarisatie en kwalificatie:  
We stellen vast of de AI-toepassing onder de AI Act valt en binnen welke risicocategorie. Vervolgens wordt in het kader van compliance jouw rol bepaald.

Gap analyse:  
Waar sta je in relatie tot de AI Act, aanverwante wet- en regelgeving en je interne beleid? Zijn er risk assessments gedaan? Eerst wordt in een nulmeting de huidige situatie bij je organisatie in kaart gebracht. Vervolgens worden in de gap analyse de verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie geanalyseerd.

Roadmap:  
Deze biedt een duidelijke tijdlijn om aan de AI Act te voldoen, specifiek afgestemd jouw situatie.  

Na afronding krijg je van ons een to-the-point rapport met de geïdentificeerde juridische bevindingen en onze aanbevelingen waarmee je direct aan de slag kunt. ICTRecht geeft ook inzicht in de overlap met andere wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Ben je actief in de zorg? 
Wij kunnen beoordelen of de AI-toepassing kwalificeert als “software as a medical device” onder de  MDR.  

Lees meerLees minder

Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) 

Met onze FRIA bepaal je de impact van je AI-systeem op een brede scope fundamentele rechten en welke beheersmaatregelen je moet nemen om risico’s te beperken.

Een FRIA is, op basis van de AI Act, verplicht voor hoogrisico AI-systemen die door publiekrechtelijke organen of particuliere entiteiten met openbare diensten worden ingezet, of voor gebruiksverantwoordelijken die een hoogrisico AI-systeem inzetten voor kredietwaardigheid, risicobeoordelingen en prijsstellingen van levens- en ziektekostenverzekeringen.

De kern van een FRIA is dat deze breder is dan alleen een privacy assessment. Denk hierbij ook aan risico’s op fysieke veiligheid, vrijheid van meningsuiting, volksgezondheid of milieuvervuiling.

Lees meerLees minder

Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

AI-systemen gebruiken vaak grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens. In dat geval is naast de AI Act ook de AVG van toepassing.

Je kunt daarom verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. In dit assessment bepaal je de impact van je AI-systeem op privacyrechten en de bescherming van persoonsgegevens.

Met onze DPIA breng je op een gestructureerde wijze de risico’s voor de betrokkenen in kaart en bepaal je overzichtelijk beheersmaatregelen.

 

Lees meerLees minder

Algemene voorwaarden AI 

Bij het gebruik of aanbieden van AI-systemen komen nieuwe risico’s kijken, van technische storingen tot ongepaste content. 

Het is cruciaal dat je deze risico’s onderkent en je algemene voorwaarden hierop aanpast. Wij helpen je als leverancier of afnemer met voorbeeldbepalingen die je kunt inzetten als algemene voorwaarden voor AI.

Wil je zeker weten dat je de uitdagingen en risico’s van de toekomst met doordachte algemene voorwaarden tegemoet kan treden? Laat je algemene voorwaarden dan controleren of opstellen door een van onze specialisten.

Download voorbeeld

Lees meerLees minder

Algoritmeregister 

De AI Act vereist documentatie van AI-systemen met een hoog risico in een Europese database.

Niet alle AI-systemen vallen in de categorie hoog risico en niet alle algoritmes zijn AI. Desondanks wil de Nederlandse overheid dat zij alle algoritmes verantwoord inzet. Daarom publiceren steeds meer overheidsorganisaties hun algoritmes in het nationale algoritmeregister.

Wij helpen je bij het overzichtelijk in kaart brengen, documenteren en publiceren van algoritmes.

Lees meerLees minder

Webinars en e-learnings over AI 

Onze webinars en e-learnings over AI helpen je om AI-vraagstukken beter te begrijpen en zijn praktisch toepasbaar. Ze helpen bij het creëren van awareness binnen de organisatie.

Wil jij jezelf (of jouw interne medewerkers) specialiseren in AI en compliance. Denk dan aan onze (interne) CAICO-opleiding.

Lees meerLees minder

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat een bericht achter via het formulier voor meer informatie. Een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met je op.

Wanneer je een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij jou op locatie.

 

 

ICTRECHT Illustratie advies - Petrol RGB Langer

Neem contact op