Affiliate marketing

Affiliate marketing is online een veelgebruikt middel om extra omzet te genereren. Hoe zit het met de regelgeving omtrent affiliate marketing?

Vraag informatie aan

Wat is affiliate marketing?

Bij affiliate marketing belonen winkels of dienstverleners hun partners (‘affiliates’) voor aangebrachte klanten. Met een speciale affiliatelink of affiliatecode kan het verkeer worden herkend, en op basis daarvan ontvangt de affiliate een vergoeding. Gebruikelijk is een vergoeding per verkoop dankzij de partner, maar ook vergoedingen voor aangebrachte leads (bezoekers met specifieke interesse) of bezoekers in het algemeen zijn natuurlijk mogelijk.  De bekendste modellen:

  • Cost per view (CPV): voor elke keer dat een advertentie wordt getoond, krijgt de affiliate betaald. Dit model is tegenwoordig niet erg aantrekkelijk meer, omdat het tonen van een advertentie weinig zegt over het succes.
  • Cost per mille (CPM): hetzelfde als CPV maar dan uitgedrukt per duizend bezoekers.
  • Cost per click (CPC): de affiliate krijgt voor elke klik op de betreffende link betaald, dus voor elke aangebrachte bezoeker ongeacht of deze daadwerkelijk iets koopt of aanvraagt. Het nadeel van deze methode is de grote kans op fraude.
  • Cost per lead (CPL): de affiliate krijgt betaald als een bezoeker iets aanvraagt, bv. een informatiepakket of nieuwsbrief. Verschil met CPS is dat een lead nog geen betalende klant is. Dit model wordt ook wel Cost Per Action of CPA genoemd.
  • Cost per sale (CPS): de affiliate krijgt pas betaald als een aangebrachte lead ook echt iets koopt.
ICTRECHT Illustratie academy - Petrol RGB

Het juridisch regelen van affiliate marketing

Affiliate marketing kan erg lucratief zijn, zowel voor de affiliate als het bedrijf dat affiliates inzet. Een goed contract voor een affiliateprogramma is cruciaal, zeker met het oog op helaas vaak voorkomende fraude. Het juridisch regelen van affiliate marketing is geen eenvoudige zaak.

  • Een affiliate moet duidelijke afspraken hebben met de winkeliers wiens producten hij verkoopt. Hiervoor is een affiliate-overeenkomst nodig. Deze leveren wij als maatwerk, maar je kunt deze ook zelf samenstellen via onze generator.
  • Een affiliate moet zich houden aan de cookiewet. Affiliate tracking cookies vereisen namelijk toestemming voordat deze mogen worden geplaatst.
  • Als de affiliate zelf persoonlijke gegevens van bezoekers verzamelt, valt dit onder de privacywet. De affiliate heeft dan een privacyverklaring nodig.
  • Een affiliate mag geen verboden vormen van reclame doen: spammen, clickfraude maar ook het gebruik van merken op de verkeerde manier.