Een interne audit voorbereiden en/of uitvoeren

Het kan op verschillende momenten gewenst zijn om te controleren of de werkelijke gang van zaken in uw organisatie ook overeenkomt met hoe het zou moeten. Bijvoorbeeld in het kader van een ISO of NEN norm. ICTRecht kan u helpen met verschillende elementen van een interne audit.

Neem contact op

Wat is een interne audit?

Een audit is een systematisch onderzoek waarin een onafhankelijk auditor op basis van objectieve gegevens en aantoonbare feiten vaststelt of werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken verlopen en geleverde producten en diensten voldoen aan de gestelde vereisten. In eenvoudigere taal: de interne auditor stelt vast of de werkelijke gang van zaken overeenkomt met de gewenste gang van zaken.

U kunt als organisatie zelf zorgdragen voor het voorbereiden en uitvoeren van een interne audits. Maar soms kunt u, bijvoorbeeld voor van het waarborgen van de onafhankelijkheid van de audits of bij het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel soms beter kiezen voor het uitbesteden van de audit aan een derde partij.
 

FG_05.2

Waarom zijn interne audits belangrijk?

Een interne audit levert uw organisatie inzichten op die u nodig heeft om een gewenst kwaliteits- of informatiebeveiligingsniveau te behalen en/of te handhaven. Bijvoorbeeld in het kader van normeringen als ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001, ISO 13485, etc. U leert wat de status van uw organisatie is en er nog verbeterd dient te worden. Tegelijkertijd is het een meetmoment om te kijken of alle processen en werkwijzen binnen de organisatie nog steeds aansluiten bij de verschillende commerciële en strategische doelstellingen.

Door het uitvoeren van een interne audit kunt u aantoonbaar maken (en daarmee met zekerheid stellen) dat uw organisatie:

  • voldoende kritisch naar de eigen dienstverlening kijkt. Dit op basis van relevante beleidstukken, processen en verdere technische beheersmaatregelen (evt. relevante normeringen),
  • afwijkingen en verbetermogelijkheden aan het licht brengt (waar mogelijk: risico-gerelateerd); en
  • hier tijdig en adequaat actie op onderneemt.

Hoe kan ICTRecht u helpen met een interne audit?

Wij kunnen u op meerdere elementen ondersteunen:

  • bij het vaststellen van de gewenste kwalificaties van het auditor-profiel;
  • bij het opstellen van het interne auditproces;
  • bij het opstellen van een (meerjarig) auditprogramma en auditformat;
  • bij het uitvoeren van een onafhankelijke interne audit (o.a. voor ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001) en het opstellen van bijbehorend auditrapport;
  • bij het bespreken van de afwijkingen en verbetermogelijkheden, en bij het uiteindelijk vaststellen van de benodigde actiepunten.

Dus wilt u liever niet afwachten of u het begeerde ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001 of een ander certificaat gaat ontvangen of mag blijven dragen? Vraag ons om uw organisatie te begeleiden in een interne audit.

Neem contact op

ICTRECHT Illustratie advies - Oker RGB

Referenties

Tal van organisaties vertrouwen al op onze uitgebreide expertise op het gebied van informatiebeveiliging. Hieronder een greep uit de lijst. 
 

Wilt u hulp bij een interne audit?

Laat een bericht achter via het formulier: een van onze security specialisten neemt dan vrijblijvend contact met u op. Liever even bellen? Dat kan via telefoonnummer: 020 663 1941.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter