Home / Nieuws & Blogs / Auteursrecht en website, hoe zit het ook al weer?

Auteursrecht en website, hoe zit het ook al weer?

| 30 november 2012

Op een website kunnen auteursrechten rusten, denk aan het design van de site zelf, maar denk ook aan teksten en afbeeldingen waarop auteursrechten rusten. Niet iedere vorm van gelijkenis is direct een inbreuk op het auteursrecht. Vrijwel elke webwinkel heeft bijvoorbeeld een afbeelding van een winkelwagentje en tabs voor de verschillende categorieën. Dat mag gewoon.

Verwarring voorkomen

U mag een eigen website maken die aansluit bij algemene ideeën of concepten, of die opgezet is zoals “iedereen” in uw branche het doet. U moet wel alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat er nodeloos gevaar voor verwarring ontstaat. Volg dus niet in alles uw concurrenten, maar kies eigen kleuren, plaats waar mogelijk bepaalde blokjes met informatie net ergens anders en vergelijk het totaalplaatje nog eens met de concurrent voordat u online gaat.

Creatieve werken

Wanneer een concurrent verder gaat dan alleen de opzet of achterliggende ideeën nabootsen, bijvoorbeeld door teksten integraal via copy/paste over te nemen, dan kan sprake zijn van inbreuk op auteursrechten. Dan rest nog  wel de vraag of er eigenlijk wel auteursrecht zit op het gekopieerde? Auteursrecht geldt namelijk alleen bij zogenaamde creatieve werken.

Uw wervende teksten en slim geformuleerde uitleg over het winkelproces zijn creatief, maar een opsomming van specificaties van producten zijn dat weer niet. Voor foto’s geldt dit ook: een neutrale productfoto op witte achtergrond is meestal niet beschermd en mag dan door concurrenten worden overgenomen. Als er achtergronden, schaduwspel of andere creatieve inbreng in de foto’s te zien is, dan is de foto wel weer beschermd. De grens is hier moeilijk te trekken, dus let goed op.

Rechthebbende: van wie is het auteursrecht eigenlijk?

De volgende vraag is of dat auteursrecht eigenlijk wel van u is. Wanneer uw website is ontwikkeld bij een webdesignbedrijf, berusten de auteursrechten meestal daar, u krijgt enkel het gebruiksrecht. U kunt het bureau wel verzoeken de auteursrechten aan u over te dragen en hiervoor een overeenkomst op te stellen. Hetzelfde geldt voor de ingehuurde tekstschrijver of fotograaf voor uw producten. Die hebben het recht op wat zij voor u maken, en staan u toe dit te gebruiken, maar meer ook niet.

Veel webwinkels zijn opgebouwd uit templates en webwinkels lijken daardoor op elkaar, omdat dezelfde software is gebruikt. Hiertegen kunt u uiteraard niet optreden op basis van het auteursrecht, omdat de rechten bij de ontwikkelaar liggen en hij bepaalt hoeveel bedrijven hij het recht geeft de software en templates te gebruiken. De ontwikkelaar verstrekt u dan enkel een gebruikslicentie en doet dit wellicht aan honderden klanten tegelijk, waardoor al deze sites op elkaar lijken.

Dit komt voor sommige ondernemers misschien als een verrassing: betalen voor een website en er dan geen eigenaar van zijn? Maar zo zit de Auteurswet toch echt in elkaar. Let er dus goed op wat er in het contract staat waarmee u deze partijen inhuurt, en beding expliciet schriftelijk dat u alle auteursrechten krijgt.

Toestemming vragen

De hoofdregel uit de auteurswet is dat altijd toestemming gevraagd moet worden. Van veel werk op internet is echter niet bekend wie de maker is. En zijn een hoop sites die overal beeldmateriaal vandaan halen om dat op hun eigen site te zetten. Het is vaak onbegonnen werk om te achterhalen wie nou dat ene plaatje of die foto gemaakt heeft. Auteursrechtelijk gezien betekent dit dat de foto of het plaatje niet gebruikt mag worden. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker om van alle auteursrechthebbenden toestemming te krijgen voor gebruik van hun werk. Vraag voor productfoto’s bijvoorbeeld altijd toestemming van de fabrikant.

Juridische documenten nodig?

Wilt u auteursrecht overdragen of een website verkopen? Met onze juridische generatoren op JuriDox maakt u binnen enkele minuten alle documenten die u nodig heeft voor uw onderneming tegen een gunstige prijs!