Home / Nieuws & Blogs / Crisistijd vereist creativiteit

Crisistijd vereist creativiteit

| 10 juni 2020

De hele wereld leek de afgelopen tijd even stil te staan. Restaurants gingen dicht, mensen konden niet meer naar hun werk en reizen was even niet meer mogelijk. Ook scholen moesten hun deuren sluiten, wat betekende dat veel leerlingen opeens vanuit huis les moesten krijgen. Dit dwong scholen om met creatieve oplossingen te komen, niet alleen om de educatie voort te zetten, maar ook gewoon om het contact met de kinderen en wellicht ook tussen de kinderen onderling te onderhouden. Soms stonden deze initiatieven echter op gespannen voet met de privacy.

Creatieve ideeën

Na een ongewone tijd, begint nu langzaam alles weer een beetje terug te gaan naar normaal en de (meeste) scholen zijn inmiddels weer open. Toch willen wij nog een korte terugblik werpen op de creatieve manieren, waarop scholen om zijn gegaan met deze aparte situatie, waar niemand van tevoren rekening mee had gehouden. Want dat er met man en macht gezocht werd naar praktische, maar ook leuke oplossingen, dat is zeker.

De eerste prioriteit lag natuurlijk bij het op afstand les kunnen geven en krijgen. Dat het contact tussen leraar en leerling hierbij van groot belang is, ligt voor de hand. De leerlingen huiswerk opgeven en zelfstandig aan het werk zetten, zonder enig contactmoment, was dus geen oplossing. Al snel gingen scholen daarom over tot het gebruik van communicatie- en samenwerkingsplatforms, zoals Zoom, om zo ook die contactmomenten te kunnen hebben.  

Maar school is niet alleen een plek waar je naartoe gaat om te leren. School is ook een soort thuis: een plek waar je een groot deel van je leven iedere dag met je vrienden samenkomt, sociale contacten hebt en leuke momenten beleeft. Om ook dit element de kinderen niet helemaal af te nemen, nu zij op afstand les kregen, kwamen scholen met leuke initiatieven. Zo zijn er verschillende scholen die kwamen met challenges, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld via social media uitgedaagd werden tot het uitvoeren van een opdracht. Maar het kan ook omgedraaid: sommige scholen vroegen hun leerlingen juist om een thuis-workout te verzinnen en zo veel mogelijk mensen op te roepen om mee te doen.

De uitkomst van deze challenges werd, zoals dat tegenwoordig gaat, natuurlijk gedeeld op het social media kanaal van de school. Maar ook op de webpagina’s van de scholen werd uitgebreid beeldmateriaal van de leerlingen gedeeld. Zo werden de leerlingen die hun eindexamen gehaald hebben bijvoorbeeld, uitgebreid en met foto, gefeliciteerd via de website.

Creativiteit op gespannen voet met de privacy

Dit zijn natuurlijk allemaal harstikke leuke, creatieve ideeën, maar als privacy jurist kan je het niet helpen om toch ook te denken aan de mogelijke privacyrisico’s, die deze acties met zich meebrengen. Zeker nu het gaat om initiatieven, waarbij onder andere beeldmateriaal van kinderen in het spel is. Beeldmateriaal waarop iemand herkenbaar in beeld is, valt namelijk onder de definitie van een persoonsgegeven en geniet daarom de bescherming van de AVG. Wanneer het dan ook nog om beeldmateriaal van kinderen onder de 16 jaar gaat, moet je helemaal oppassen. Kwetsbare natuurlijk personen, waaronder kinderen, verdienen onder de AVG namelijk specifieke bescherming. Dit houdt in dat er met de verwerking van kinderen extra vereisten verbonden zijn, zoals toestemming van de ouders of vertegenwoordigers.

Gelukkig zijn de meeste scholen inmiddels ook op de hoogte van de mogelijke risico’s die bestaan, wanneer je persoonsgegevens van kinderen verwerkt. Zo zagen we dat er verschillende maatregelen getroffen werden om deze privacyrisico’s zo goed als het ging in te perken of weg te nemen. Zo werd de camera en de microfoon van de leerlingen bij Zoom bijvoorbeeld uitgeschakeld en alleen aangezet, wanneer dit noodzakelijk was. Al met al zijn de scholen deze periode dus op een leuke en creatieve manier doorgekomen, maar het blijft altijd belangrijk om ook de privacy in het oog te houden.