Home / Nieuws & Blogs / De stand tot nu toe: privacyklachten onder de AVG

De stand tot nu toe: privacyklachten onder de AVG

| 3 juli 2018

Inmiddels leven we al ruim een maand ‘onder het regime’ van de AVG. Hoewel dit ernstig klinkt, lijkt het ook wel alsof er voornamelijk media-aandacht is voor de verplichtingen van organisaties onder deze nieuwe privacywetgeving. Ook de relatief hoge boetes die opgelegd kunnen worden bij overtreding van de AVG zijn veelvuldig onderwerp van gesprek.

Echter, onder de AVG hebben individuen – voortbordurend op de voorloper van de AVG: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – ook rechten die ze kunnen laten gelden ten aanzien van de gegevens die er van hen verwerkt worden. Dit zijn de zogeheten rechten van betrokkenen. In het geval een organisatie u niet de mogelijkheid geeft om effectief gebruik te kunnen maken van deze rechten en/of het laten gelden ervan belemmert, dan heeft u als ‘betrokkene’ de remedie om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ruim 600 klachten ingediend

Sinds 25 mei hebben al ruim 600 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen, zo meldt de AP op haar website. Wat blijkt: maar liefst een derde van de onderzochte klachten betreft situaties waarin mensen problemen ondervinden bij het uitoefenen van een verzoek om de eigen persoonsgegevens te laten wissen (ook wel het ‘’recht op vergetelheid’’). Andere zaken waar veelvuldig over geklaagd is, zijn bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan derden en inzageverzoeken.

Rechten niet onbeperkt

De AP zoomt op haar website met name in op de hoeveelheid ingediende klachten, en het feit dat veel van deze klachten de onmogelijkheid tot het uitoefenen van het recht van vergetelheid betreffen. Hiermee laat de AP in de desbetreffende tekst echter onbelicht dat ‘de klager’ niet per definitie zijn of haar gelijk zal gaan halen. De rechten van betrokkenen zijn namelijk niet onbeperkt en kennen specifieke voorwaarden om doorgang te vinden.

Het recht van vergetelheid, waar ongeveer een derde van de onderzochte klachten over ging, kent verschillende beperkingen. Zo zal de uitoefening van dit recht geen doorgang kunnen vinden wanneer de gegevens verwerkt worden om hiermee het recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, wanneer hiervoor redenen van zogeheten algemeen belang voor zijn op het vlak van de volksgezondheid, of simpelweg wanneer de verwerkende partij een wettelijke plicht heeft om de gegevens te bewaren. Een veel voorkomende wettelijke plicht is het bewaren van gegevens ten behoeve van aangifte en/of latere controle van deze gegevens door de Belastingdienst. Ook kan een organisatie in bepaalde gevallen motiveren dat het verwerken simpelweg noodzakelijk is en daarmee doorgang dient te blijven vinden.

Ken uw rechten!

Met dit alles in gedachten is het van belang om goed te weten wat uw rechten zijn op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en onder meer de eventuele beperking hiervan. Zo draait niet elk beroep op het recht van vergetelheid dus direct uit tot het wissen van gegevens door organisaties en zal ook de AP niet in alle gevallen de betreffende organisaties op de vingers hoeven te tikken.


Meer weten over de privacywetgeving?

ICTRecht Academy verzorgt een basis- en verdiepingstraining ‘privacy en persoonsgegevens’, waarmee u gedegen privacykennis opbouwt en uw organisatie of klanten kunt adviseren op het gebied van de AVG. Voor deze trainingen heeft u geen juridische voorkennis nodig. Heeft u wel een juridische achtergrond? Klik dan hier voor onze privacytrainingen.