Home / Nieuws & Blogs / Een inclusieve samenleving met behulp van Legal Design

Een inclusieve samenleving met behulp van Legal Design

| 22 augustus 2022

Een op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit zijn ruim tweeëneenhalf miljoen mensen in onze samenleving. Tweeëneenhalf miljoen mensen die op dit moment niet genoeg ondersteuning vinden in het aangaan van overeenkomsten om bijvoorbeeld te gaan werken of een woning te kunnen huren. Is het niet eens tijd om daar verandering in te brengen?

Onlangs werd iemand met dyslexie gevraagd een huurovereenkomst te tekenen. Het contract werd voor ondertekening netjes toegestuurd ter goedkeuring. Voor iemand met dyslexie is dit een moeilijke opgave en hij vroeg dus al snel om hulp. De vraag is echter: waarom formuleren juristen zaken die juist begrepen moeten worden zo ingewikkeld? Het doel van een contract is toch dat deze wordt nageleefd en er geen misverstanden over bestaan? Dit probleem kan opgelost worden door gebruik te maken van Legal Design.

Legal Design

Wat is Legal Design? Legal Design is het vereenvoudigen van informatie en deze grafisch weer te geven zonder dat de boodschap verloren gaat. Het gevolg hiervan is dat er een overzichtelijk document tot stand komt waarbij je in een oogopslag kunt zien wat de kern is van een document. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van een infographic.

Met behulp van Legal Design wordt een brug geslagen tussen ingewikkelde juridische stof en de eenvoudig weergave daarvan. Hierdoor hoef je geen juridische kennis te hebben om te begrijpen wat je afspreekt.  Daarnaast is het bewezen dat informatie die je met behulp van afbeeldingen tot je krijgt makkelijker onthoudt.

Voordelen

De voornaamste voordelen van Legal Design zijn:

Communicatie

Hierboven al kort aangehaald is het grootste voordeel het verbeteren van de communicatie. Juridisch complexe informatie wordt op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier gepresenteerd.

Begrijpelijkheid

Doordat de juridisch complexe informatie gevisualiseerd wordt, is het voor de ontvanger sneller en beter te begrijpen. Dit sluit beter aan bij de behoefte van de ontvangende partij. Wanneer je als jurist complexe materie kunt vertalen naar eenvoudig te begrijpen visuals zal de ontvanger dit ervaren als klantvriendelijk. Je levert hiermee een betere dienst, stelt de ontvanger centraal en je overtreft de verwachtingen.  

Innovatie

De juridische wereld staat niet bekend om het innoverend vermogen. Toch kun je door implementatie van Legal Design heel eenvoudig innoveren op een voor de klant begrijpelijke manier. Daarnaast zijn de kosten voor integratie van Legal Design laag. Je hoeft als organisatie geen dure softwarepakketten aan te schaffen.

Toepassingen

Binnen Legal Design zijn verschillende toepassingen mogelijk. Een prominent voorbeeld is hierboven al gegeven: visualiseer de juridische complexe materie door middel van een infographic. Door het gebruik van icoontjes en korte teksten kun je op één pagina duidelijk maken wat de boodschap is. In de praktijk werkt zoiets goed samen met een achterliggend document waarin de jurist zijn nadere toelichting kwijt kan. Ook juridische processen kunnen eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden door middel van Legal Design, denk hierbij aan een Swimlane (een diagram waarin de stappen van verschillende afdelingen staan weergegeven).

Ook is Legal Design goed te combineren met Legal Tech. Door juridische beslissingen of complexe processen vast te leggen in een geautomatiseerde beslisboom kunnen ook niet-juristen aan de gang gaan met dergelijke materie. De klant ziet op die manier een strakke en duidelijk vormgegeven omgeving terwijl op de achtergrond een beslisboom draait die is gevuld met juridisch complexe informatie.

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden van Legal Design of wil je meer weten over infographics, Swimlanes of beslisbomen? Neem gerust contact op!

New call-to-action


Meer weten over legal tech? Lees verder: