Home / Nieuws & Blogs / Gebruik van analytische cookies zonder toestemming (bijna) toegestaan

Gebruik van analytische cookies zonder toestemming (bijna) toegestaan

| 28 maart 2014

Dit zal een opluchting voor velen zijn: de cookiewet wordt eindelijk aangepast. Het wetsvoorstel dat zojuist is ingediend bepaalt dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die “geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.”. Kort gezegd: het gebruik van analytische cookies wordt toegestaan – voor zover dit geen of geringe gevolgen voor de privacy heeft.

Naar verwachting treedt de href="http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z05730&dossier=33902">wetswijziging in de loop van het jaar in werking.