Home / Nieuws & Blogs / Heeft het doen van aangifte wegens Cybercrime nog zin?

Heeft het doen van aangifte wegens Cybercrime nog zin?

| 4 november 2006

Na de opheffing van het National High-Tech Crime Center (NHTCC) is het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) belast met de bestrijding van Cybercrime. ICTRecht krijgt met enige regelmaat de vraag of het überhaupt nog zinvol is om aangifte te doen van Cybercrime, want de politie zou er toch weinig mee doen. Bedrijven worden in sommige gevallen zelfs weggestuurd met de mededeling dat het niet onder het strafrecht zou vallen.
Desondanks blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (onderzoek dateert uit 2005) dat de bereidheid tot aangifte bij politie of justitie in geval van Cybercrime toeneemt. Maar slechts een kleine groep (6 procent) doet daadwerkelijk aangifte. Het gaat hier voornamelijk om de grotere organisaties.
ICTRecht is van mening dat bedrijven altijd aangifte moeten doen van Cybercrime. Als de aangifte goed is voorbereid, wordt er zeker werk van gemaakt.

In dit artikel wordt ingegaan op het doen van aangifte wegens Cybercrime waarvoor een specifieke strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen. Voorbeelden zijn het uitvoeren (D)DoS-aanvallen, computervredebreuk, het vernielen van gegevens en het verspreiden van virussen.

Er kan aangifte worden gedaan op grond van de onderstaande artikelen (een selectie):

Misdrijven tegen de openbare orde (Wetboek van Strafrecht):

  • Artikel 138a: computervredebreuk/hacken
  • Artikel 138b: (D)dos aanvallen, verspreiding van virussen

Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht (Wetboek van Strafrecht):

  • Artikel 161sexies: het opzettelijk vernielen van een geautomatiseerd werk
  • Artikel 161septies: schuld aan het vernielen van een geautomatiseerd werk

Vernieling of beschadiging (Wetboek van Strafrecht):

  • Artikel 350a: het opzettelijk vernielen van computergegevens
  • Artikel 350b: schuld aan het vernielen van computergegevens

De wetteksten van bovengenoemde artikelen zijn te vinden op: http://wetten.overheid.nl

Als u aangifte doet op grond van één of meer van de bovengenoemde artikelen, zorg dan voor een goed dossier met daarin alle gegevens over bijvoorbeeld het hacken van een server. Stel een begeleidende brief op met daarin een verwijzingen naar diverse bijlagen. Denk hierbij aan e-mails, logfiles etc.
Het paar zaken die uiteindelijk voor de rechter zijn gekomen:

  • Hof 's-Gravenhage 8 juni 2004 (hacken site ex-vriendin), LJN-nummer AP7974.
  • Hoge Raad 28 september 2004 (Kournikova), LJN-nummer AO7009.
  • Hof 's-Gravenhage 10 februari 2006 (DDoS aanvallen tegen overheid), LJN-nummer AV1449, AV1451 en AV1452.