Home / Nieuws & Blogs / Juridische opleiding tot privacy officer

Juridische opleiding tot privacy officer

| 29 maart 2022

Sinds enkele jaren biedt ICTRecht Academy een opleiding aan tot Functionaris Gegevensbescherming (FG). Binnenkort organiseren we daarnaast voor het eerst onze nieuwste opleiding tot Privacy Officer (PO). Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de PO en de FG? Vaak worden deze termen door elkaar heen gebruikt, maar helemaal terecht is dit niet.

De FG: een toezichthoudende functie

Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook de verplichte aanstelling van een FG voor bepaalde organisaties geïntroduceerd. Dit geldt voor overheidsinstanties of overheidsorganen, wanneer de organisatie hoofdzakelijk verwerkingen uitvoert die vanwege hun aard, omvang of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereist en wanneer de organisatie hoofdzakelijk grootschalige verwerkingen uitvoert van bijzondere categorieën persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens. De FG is echter geen nieuwe functie. Deze functie bestond ook al onder de voorganger van de AVG. Het is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De FG heeft dus een toezichthoudende functie, maar haar taken bestaan ook uit het informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy, het organiseren van bewustwordingscampagnes en het adviseren van het hoogste niveau binnen de organisatie. Om deze taken uit te kunnen voeren, dient de FG een onafhankelijke positie binnen de organisatie te hebben.

Het verschil tussen de PO en de FG

Hoewel de termen PO en FG vaak door elkaar gebruikt worden, zijn dit wel degelijk twee verschillende functies. In tegenstelling tot de FG heeft de PO namelijk geen toezichthoudende, maar juist een uitvoerende rol. De PO is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het privacybeleid binnen de organisatie. Dit betekent onder andere dat documentatie, die een organisatie verplicht moet hebben op grond van de AVG, opgesteld wordt door (of in samenwerking met) de PO. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van de privacy-en cookieverklaring, het vaststellen van het datalekkenbeleid en het doorvoeren van een bepaalde werkwijze op het gebied van privacy binnen de organisatie. Dit zijn allemaal taken die tot het takenpakket van de PO horen. Daarnaast fungeert de PO als dagelijks aanspreekpunt voor de medewerkers binnen de organisatie. De functie van de PO is dus een stuk praktischer van aard dan die van de FG.

Volg onze opleiding tot Privacy Officer

Met andere woorden: de rol van de PO is een andere dan die van de FG. Daarom biedt ICTRecht Academy vanaf heden een aparte opleiding tot PO. Ben je een beginnend PO of wil je deze functie gaan bekleden? Volg dan deze opleiding. Wij geven je in slechts 4 trainingsdagen een snelcursus over de Europese privacywetgeving (AVG) en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. 

Opleiding Privacy Officer