Home / Nieuws & Blogs / Kan en moet ik mijn auteursrecht overdragen?

Kan en moet ik mijn auteursrecht overdragen?

| 21 september 2012

Regelmatig krijgen wij vragen over auteursrecht, intellectueel eigendom en vooral het overdragen daarvan. Veel ontwikkelaars hebben moeite met de overdracht van het auteursrecht op hun software, omdat ze bang zijn dat ze daarna niets meer mogen met de code. Of ze denken dat dit überhaupt niet kán, juridisch. Wat is nu wijsheid?

Auteursrecht kan worden overgedragen

Auteursrecht (copyright) kan wel degelijk worden overgedragen. Juridisch is het een 'vermogensrecht', een niet-stoffelijk recht, en dat is overdraagbaar. Wel is voor overdracht een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk vereist waarin specifiek staat welke rechten en op welke objecten worden overgedragen. Een dergelijke akte kan met onze overdrachtsakte auteursrecht-generator worden samengesteld.

Een nadeel van overdracht is dat de overdragende partij daarna niets meer mag doen met de code. Hij is de eigendom kwijt dus de situatie is net als die van 'gewone' code van derden. Die mag hij ook niet inzetten zonder licentie.

Licenties zijn een alternatief of aanvulling op overdragen van auteursrecht

Een veel gebruikte constructie is een licentie terug bedingen bij de overdracht. Onze licentie generatoren heeft hiervoor een optie. U kunt kiezen voor de optie "onbeperkte licentie" (zodat u als overdragende partij toch alles mag blijven doen) of juist voor een beperktere licentie zodat de verkrijgende partij niet bang hoeft te zijn dat u alsnog een concurrerend product gaat ontwikkelen met "zijn" code.

Gedeelde eigendom kan ook. Beide partijen mogen dan alles, en hebben niets met elkaar te maken. U staat dan sterker dan wanneer u een licentie heeft, want als rechthebbende mag u ook procederen bij inbreuk door een derde. Als licentienemer mag u dat niet. Maar uw klant kan als eigenaar besluiten bv. gratis licenties uit te delen, en dat moet u dan maar tolereren.

Een aanverwant punt is garanties. Als u auteursrechten overdraagt, kan de verkrijger zelf gaan knutselen in de code. Gaat dat mis, dan zal hij snel bij u aan de telefoon hangen om het gefixt te krijgen.

Het is aan u hoe u daarmee om wilt gaan. U kunt de auteursrechten houden en garantie geven, de rechten weggeven en géén garantie geven, maar ook de rechten weggeven en toch ook garantie geven. Bij wijzigingen door de klant zelf wordt zelden garantie gegeven want u weet niet wat ze gaan doen. Maar een clausule als "als u iets wijzigt en het werk niet, dan fix ik het tegen uurtarief" kan natuurlijk altijd, mits u zin hebt in de potentieel véle uren om het te fixen.

Wilt u een verkoopcontract auteursrecht, een software-, app- of SaaS-licentie, of ander ICT-document opstellen? U maakt ze eenvoudig met onze generatoren op JuriDox!