Home / Nieuws & Blogs / Kinderen beter informeren over risico’s online games

Kinderen beter informeren over risico’s online games

| 17 juli 2013

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) href="https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/11668/Meer-aandacht-nodig-voor-risicos-online-games-voor-kinderen/">concludeert dat er meer aandacht nodig is voor de risico’s van online games voor kinderen. Deze risico’s bestaan onder andere uit lage betaaldrempels, vage grens tussen echt en virtueel geld en het verstrekken van persoonsgegeven. Volgens de AMC ligt de verantwoordelijkheid om kinderen in te lichten niet alleen bij de aanbieders van de online games, maar ook bij de ouders.

Risico’s /> De markt voor online games groeit snel en uit onderzoek van de AMC blijkt dat jongeren tussen de 7 en 17 jaar gemiddeld 2 á 3 uur per dag besteden aan het spelen van deze online games. Daarbij gaven Nederlandse consumenten in 2012 een kleine 140 miljoen euro uit aan online games.

Dat er sprake is van de nodige risico’s concludeert ACM op basis van:

  • dat de gebruikers vaak (jonge) kinderen zijn die veel en vaak online games spelen;
  • de grens tussen echt en virtueel geld in de spellen vaag is;
  • de drempel om te betalen voor extra mogelijkheden laag is (in-game aankopen);
  • persoonlijke gegevens worden gevraagd van de gebruikers zonder dat duidelijk is wat daarmee gebeurt;
  • ouders en kinderen vaak niet weten hoe ze de beveiligingsinstellingen van hun mobiel, tablet of computer kunnen aanpassen om bijvoorbeeld de betaalmogelijkheid te blokkeren.

Informatieplicht /> Volgens Anita Vegter, bestuurslid ACM, dienen kinderen gewezen te worden op deze risico’s. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de aanbieders van online games. Zij dienen kinderen tijdig en juist te informeren over de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende game. Ook dienen zij kinderen te wijzen op de verschillen tussen echt en virtueel geld. Daarbij zou het helpen als ouders zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn en weten op welke manier zij (beveiligings)instellingen kunnen aanpassen.

Heldere voorwaarden /> Dat het spelen van online games door minderjarigen voor problemen kan zorgen, komen wij regelmatig in de praktijk tegen. Wat bijvoorbeeld te doen als een kind van 9 jaar met papa’s creditcard voor €100,- aan href="https://gamerecht.nl/gamerecht-algemeen/interview-op-bnr-mag-9-jarige-credits-kopen-voor-habbo-hotel/">credits koopt voor een online game?

Om aan de bovengenoemde informatieplicht te voldoen is het van belang om heldere gebruiksvoorwaarden te hanteren. Verder is het voor aanbieders van online games belangrijk om op de juiste manier (zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) met persoonsgegevens om te gaan. href="https://gamerecht.nl/contact/">ICTRecht kan u hierbij van dienst zijn.