Home / Nieuws & Blogs / Meedenken over de corona-app: wat is het resultaat?

Meedenken over de corona-app: wat is het resultaat?

| 24 april 2020

Het nieuws staat er vol mee: de corona-app. Sinds de persconferentie van 7 april 2020 wordt vaak de vraag gesteld wanneer en/of er een corona-app komt. Inmiddels zijn we een paar weken verder, maar lijkt het gebruik van een corona-app nog niet veel dichterbij te zijn.

Voorstellen voor een corona-app

Het kabinet ontving 700 voorstellen voor een corona-app. Deze voorstellen werden ingediend naar aanleiding van een uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). (Vorige week schreef ik hier al een blog over.)

Het ging niet om een reguliere openbare aanbesteding, maar om een aanbesteding met dwingende spoed. Door de noodsituatie kon VWS het uitgebreide traject omzeilen. Maar deze spoedprocedure veroorzaakte veel onrust. Zo werd bijvoorbeeld vaak aangegeven dat er te weinig tijd voor de ontwikkelaars zou zijn om de voorstellen goed uit te werken. Inmiddels kunnen we concluderen dat de zorgen niets voor niets waren. De minister liet deze week namelijk weten dat geen van de tijdens de appathon gepresenteerde apps voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Appathon

In het weekend van 18 en 19 april deden van alle voorgestelde apps er uiteindelijk zeven apps mee aan een publieke test, de ‘appathon’. De deelnemers van de appathon werden door een expert panel geselecteerd uit een schifting van 67 voorstellen. Tijdens de appathon mochten de geselecteerde ontwikkelaars hun versie voor de corona-app presenteren voor het publiek. Meteen bleek al dat experts kritisch waren op de gepresenteerde apps, om zowel technische als privacy gerelateerde redenen. Uiteindelijk zijn dan ook al deze zeven apps afgewezen.

Snelle aanbesteding resulteert in onduidelijke kaders

De zorgen van verschillende experts die meteen na de publicatie van de aanbesteding bekend werden, waren dan ook niet onterecht. Uit de berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt bijvoorbeeld dat de kaders die in de uitnodiging waren gesteld onduidelijk waren. In het programma van eisen voor de app is volgens de AP een aantal fundamentele vragen onvoldoende beantwoord. Veel appbouwers waren zoekende en hebben daardoor hun plannen onvoldoende kunnen uitwerken.

Duidelijk is dus geworden dat de razendsnelle aanbesteding van VWS niet in een bruikbare app heeft geresulteerd. Uit verschillende hoeken is te vernemen dat de enorme haast waarmee de aanbesteding werd ingestoken afbreuk aan het proces heeft gedaan.

Nieuwe plannen

Volgens de oorspronkelijke planning was de deadline voor de apps 28 april. Vanwege de resultaten van de appathon is deze deadline verschoven. Uit de meest recente berichtgeving blijkt dat VWS een nieuwe app in steigers wil hebben staan op 19 mei. Dit is namelijk het volgende moment dat de intelligente lockdown kan worden versoepeld.

Op dit moment is er nog weinig informatie over de apps die VWS nu zelf wil laten bouwen. Maar het teruggaan naar de tekentafel lijkt gezien het resultaat van de aanbesteding geen slecht idee. Hopelijk heeft VWS inmiddels de kaders aangepast en duidelijker omschreven waar de app aan moet voldoen. Over een paar weken horen we vast meer en weten we ook of VWS iets heeft geleerd van haar snelle insteek bij de aanbesteding.