Home / Nieuws & Blogs / Nieuwe richtsnoeren cameratoezicht in aantocht

Nieuwe richtsnoeren cameratoezicht in aantocht

| 17 juli 2019

Gezien de laatste officiële handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van de inzet van cameratoezicht alweer dateert uit januari 2016 (v. Avg), is het tijd om eventjes goed op te frissen. En dat komt schikt! Tijdens de twaalfde plenaire sessie van de EDPB zijn namelijk nieuwe richtsnoeren aangenomen met betrekking tot Video Surveillance (de EDPB is de opvolger van de ‘Artikel 29 Werkgroep’; je weet wel, de ronde tafel van het invloedrijke privacy adviesorgaan binnen de EU).

Waar gaan die richtsnoeren eigenlijk over?

Omdat de richtsnoeren nog even op zich laten wachten – er komt allereerst een publieke consultatie van de vast te stellen tekst – wordt het ongeduldig wachtende publiek alvast geprikkeld met de inhoud van deze guideliness. Wat komt er allemaal in te staan volgens de EDPB?

  • Er zal worden ingegaan op de rechtmatigheid van het verwerken van camerabeelden met persoonsgegevens (jazeker, herkenbaar in beeld? Dan een persoonsgegeven);
  • is de uitzondering van huishoudelijk gebruik van persoonsgegevens van toepassing op het inzetten van cameratoezicht en het gebruik van de beelden?;
  • mag je beelden zomaar met derden delen? Denk hierbij aan het online delen van beelden van b.v. een diefstal in een winkel.

Dit alles zal besproken worden door in te gaan op zowel ‘regulier’ cameratoezicht, als door ‘in te zoomen’ op het gebruik van slimme camera’s. Met regulier cameratoezicht wordt bedoeld de inzet van een ‘gewone’ camera zonder al te veel nieuwe snufjes. Echter, met name het deel over de inzet van slimme camera’s is interessant, want deze camera’s zijn een stuk slimmer geworden over de jaren. Duidelijke handreikingen ten aanzien van de vraag hoe ver je onder de AVG mag gaan bij de inzet van slimme camera’s met bijvoorbeeld gezichtsherkenning, zijn zeer gewenst. Een ander onderwerp wat hoogstwaarschijnlijk besproken zal worden is de inzet van drones bij cameratoezicht.

Gaat het echt verschillen van de huidige beleidsregels?

Of we geconfronteerd gaan worden met schokkende noviteiten valt te bezien. Hoewel de huidige beleidsregels stammen uit een tijd waarin we nog niet wisten wat een verwerkersovereenkomst was (grapje natuurlijk, iedereen sloot toen namelijk al bewerkersovereenkomsten…), is er niet gigantisch veel veranderd aan de wetgeving waarop de beide set handreikingen gebaseerd zijn.

En toch mogen we uitkijken naar wat extra duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de hierboven genoemde inzet van slimme camera’s met bijvoorbeeld gezichtsherkenning en het online delen van camerabeelden. Interessant zal de positie van de EDPB zijn ten aanzien van dit laatste. Immers, van oudsher is dit een taak van de politie en werkt het delen van deze beelden mogelijk eigenrichting in de hand. Toch lijkt de ontwikkeling niet te stoppen, wat het interessant maakt om te zien in hoeverre de EDPB hier met nieuwe ontwikkelingen op de proppen zal komen.

Hoewel de richtsnoeren er dus nog niet zijn, kunnen we in ieder geval al even fantaseren over de inhoud. Wanneer ze daadwerkelijk met ons gedeeld worden praat ik jullie hier natuurlijk graag over bij.