Home / Nieuws & Blogs / Online alcohol verkoop, een nieuw hoofdstuk?

Online alcohol verkoop, een nieuw hoofdstuk?

| 21 november 2011

Ik heb al uitgebreid geschreven over de regels omtrent online alcohol verkoop en vooral over het feit dat de regels die er zijn niet altijd even geschikt zijn om de verkoop via Internet te reguleren. Ik wil er nog even verder op in gaan, omdat er toch wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Het grootste probleem zijn niet zozeer de vergunningen en de regels om drank zelf  te mogen verkopen, maar vooral de controle op leeftijd van de klant.

Gelukkig ben ik niet de enige die dit heeft opgemerkt, want er zijn een tweetal onderzoeksrapporten verschenen, waarin geconcludeerd wordt dat er door de webwinkeliers en andere op afstand werkende leveranciers nauwelijks (lees eigenlijk; gewoon niet!) gecontroleerd wordt of de klant wel de vastgestelde leeftijd van 16 jaar dan wel 18 jaar heeft bereikt. Dit bericht heeft de overheid nu ook bereikt en er wordt op dit moment ook over de kwestie gesproken bij het ministerie.

Er zijn in het afgelopen jaar ook al een aantal mogelijke oplossingen bedacht om online de leeftijd van de klant te kunnen controleren, maar vooralsnog is er geen concrete oplossing. Ik gaf in mijn vorige blog ook al aan dat dat allemaal ook nog niet zo gemakkelijk is, als dat het lijkt. Verder wordt daarbij een belangrijk onderdeel vergeten en dat is wanneer je moet controleren. Is dat pas bij aflevering of bij het aangaan van de overeenkomst, bij het bestellen zelf dus?

Alle bedachte oplossingen gaan uit van controleren bij het bestellen zelf. Dat is volgens de wettelijk regels rond overeenkomsten en koop op afstand ook juist. Degene die bestelt, gaat immers de overeenkomst aan, hij moet in het geval bij het kopen van alcohol dus oud genoeg zijn. Echter spreekt de Drank en Horecawet over het feit dat de leeftijd vastgesteld moet worden bij! de verstrekking van de alcohol. Ik ben van mening dat dat inhoudt; bij de daadwerkelijke overhandiging aan de klant, de fysieke handeling.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel klaar met wijzigingen in de Drank en Horecawet. De status is dat het voorstel op dit moment bij de Eerste Kamer ligt. In de Memorie van Toelichting bij die wetswijziging staat het in de vorige alinea bedoelde weer net iets anders, namelijk dat de verstrekkers moeten controleren. Als je het zo leest, moet de verkoper de leeftijd controleren en online zou dat betekenen dat er gecontroleerd moet worden bij het bestellen zelf.

Toch denk ik dat de wetgever bedoelt bij! het daadwerkelijk overhandigen van de drank. Dat heeft te maken met het feit dat een verkoper ook geen drank mag verstrekken aan iemand die weliswaar oud genoeg is, maar waarvan hij het vermoeden heeft dat de drank voor een persoon bedoeld is die nog niet oud genoeg is. In een winkel moet de leeftijd vastgesteld worden van bijvoorbeeld alle jongeren uit de groep die bij de kassa staan. Hoewel ik vind dat die regel offline al best ver gaat, is dat online natuurlijk nooit te controleren. Het is ontzettend makkelijk om voor een ander een bestelling te plaatsen. Ook is de wet geschreven voor verkoop en dus verstrekken in winkels en niet voor verkoop op afstand. Helaas gaat de geplande wetswijzigingen verder niet in op online verkoop

Een gemiste kans dus om dit onderwerp niet nadrukkelijker mee te nemen in de wetswijziging. Dat vind ook de D66 Fractie, want zij hebben tijdens de Behandeling van deze wijzigingen de regering alsnog om een reactie gevraagd.

Verder heb ik het meest in het oog springende nog niet eens genoemd en dat is de handhaving, deze gaat voor een groot gedeelte naar de gemeentes en hun burgemeesters. Wie echter de burgemeester van het internet is, ik heb geen idee.....