Home / Nieuws & Blogs / Technische update AI | November 2023

Technische update AI | November 2023

| 13 november 2023

De ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie volgen elkaar snel op en zijn amper bij te houden. Iedere dag lezen we over nieuwe technieken en AI-systemen en hoe deze de wereld gaan veranderen. Om het overzicht te bewaren zetten we iedere maand de belangrijkste ontwikkelingen even op een rij.

Grote update voor ChatGPT-Plus

OpenAI heeft een nieuwe update uitgebracht voor ChatGPT van groot formaat voor de betalende Plus-gebruikers. Naast dat OpenAI de interface van ChatGPT van een nieuw likje verf heeft voorzien, heeft het ook de functionaliteit van het GPT-4 taalmodel aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast is er een nieuw onderdeel geïntroduceerd: het maken van een eigen custom GPT-assistent. Ik zal op deze laatste twee inzoomen.

Verbeteringen voor GPT-4

Plus-gebruikers hadden tot op heden veel keuze wanneer zij gebruik wilden maken van het krachtigere GPT-4 taalmodel. Zo kon de gebruiker kiezen uit het ‘klassieke’ GPT-4 model, een GPT-4 model met integratie van plugins, GPT-4 met web browsing, GPT-4 met DALL-E voor het genereren van afbeeldingen; of GPT-4 voor geavanceerde data-analyse. Deze verschillende versies zaten wat verborgen in de interface en de verschillen tussen deze versies waren niet altijd even helder. Zo wisten maar weinig gebruikers dat het GPT-4 model voor data-analyse veel grotere documenten kon verwerken dan het standaardmodel.

Deze verwarring beoogd OpenAI met deze update op te lossen. De verschillende oude versies van GPT-4 zijn nu samengevoegd tot één algemeen model die voorzien is van al deze functionaliteit. Het nieuwe model is ertoe getraind om veel beter in te kunnen schatten wat de gebruiker wil en welke functionaliteit daartoe het beste in staat is. Zo zal het model alleen afbeeldingen genereren met DALL-E wanneer de gebruiker specifiek daartoe vraagt en zal het model pas geavanceerde data-analyse toepassen wanneer de situatie dat vergt. Hierdoor is de verwachting dat gebruikers veel beter de geavanceerde mogelijkheden van GPT zullen kunnen vinden. Voor de gebruikers die toch de voorkeur hebben voor een toegespitster GPT-4 model zijn de oude versies nog steeds beschikbaar, onder de knop ‘Explore’.

Naast het feit dat deze functionaliteit nu nauwer geïntegreerd is met GPT-4 zijn deze functies ook op zichzelf verbeterd. Vooral een verbeterslag is gemaakt met de mogelijkheid voor ChatGPT om informatie op het internet te zoeken. Afgelopen maart had OpenAI al de functie ‘Browsing with Bing’ beschikbaar gesteld, maar vervolgens werd deze twee maanden later alweer offline gehaald. De officiële reden hiervoor was dat de browsing module beveiligingsmaatregelen wist te omzeilen van internetpagina’s waarvoor een abonnement nodig is. Om juridische problemen te voorkomen leek het OpenAI daarop verstandiger de module voorlopig offline te halen. Daarnaast waren er problemen met de betrouwbaarheid en effectiviteit van de module, waarop OpenAI besloot dat verdere ontwikkeling nodig was.

OpenAI zegt deze problemen nu te hebben aangepakt en de browsing module is weer beschikbaar. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoe effectief de module daadwerkelijk nu is, maar de eerste indruk is bemoedigend. Het valt op dat ChatGPT een stuk beter bewust is van wat het al weet en dat wat het niét weet. Alleen voor die zaken waar ChatGPT geen kennis van heeft of waar er mogelijk nieuwe informatie beschikbaar voor is zal het gebruik maken van de browsing functie. Hierdoor ontstaat niet de irritante situatie, zoals bij de eerste versie van de module, waarbij het voor ieder wissewasje de browsing module gebruikt, welke langzaam werkte en vaak geen resultaten opleverde. Daarnaast valt op dat de browsing module aanzienlijke betere zoekopdrachten gebruikt om informatie te vinden. 
Al met al ben ik onder de indruk van de module. Het heeft al een aantal keren zeer obscure informatie weten te vinden waar ik zelf veel langer mee bezig zou zijn.

Eigen GPT-assistenten

Maar de meest interessante update van ChatGPT is de nieuwe mogelijkheid om eigen custom GPT-assistenten te kunnen maken. Hiermee is het mogelijk om een chatbot te maken die specifiek gericht is op een bepaald doel en die getraind is aan de hand van bestanden en documenten om bepaalde kennis te hebben. Hierdoor kan iedereen een gepersonaliseerde assistent creëren die helpt bij een bepaalde taak. Ik loop de mogelijkheden en parameters even langs.

Om een eigen ‘GPT’ te maken dient er simpelweg op de knop ‘Explore’ geklikt te worden op de ChatGPT pagina en vervolgens op ‘Create a GPT’. Custom GPT’s zijn te configureren met verschillende parameters, waarbij er een aantal zeer interessant zijn. Zo kunnen er ten eerste instructies worden meegegeven over het doel van de assistent en de manier waarop deze dient te antwoorden. Hiermee is het mogelijk om de assistent te instrueren specifieke taken te moeten verrichten en welke tone of voice daarbij moet worden aangeslagen. Deze instructies kunnen vooral gezien worden als de ‘rol’ van de assistent. Wat is het en wat dient het te bereiken.

Ten tweede is het mogelijk om de GPT-assistent kennis mee te geven. Door bestanden te uploaden, zoals Word-documenten, Pdf-bestanden, Excel-sheets, enzovoort; is het mogelijk om een kennisbank aan te leggen die de assistent gebruikt bij het beantwoorden van vragen. Deze kennis wordt opgeslagen in een databank en de assistent wordt daar vervolgens aan gekoppeld. De resultaten hiervan zijn uiterst indrukwekkend. Bij het testen van een model met een zeer grote kennisbank – meer dan 1000 documenten – kon het in vrijwel alle gevallen de juiste inhoud terugvinden bij vragen; en daarnaast kon het stukken met elkaar vergelijken.

Ten derde is het mogelijk om zogenoemde ‘actions’ te koppelen aan de GPT-assistent. Dit is een wat complexe functionaliteit, maar hiermee is het mogelijk om de assistent te koppelen aan online systemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een koppeling te maken tussen GPT en het reserveringssysteem van vergaderruimten; waardoor je de assistent kan vragen welke ruimtes nog beschikbaar zijn op een bepaald datum en tijdstip en deze vervolgens reserveren. Aangezien deze integraties door de gebruiker zelf kunnen worden geprogrammeerd zijn de mogelijkheden daarmee eindeloos.

Al met al biedt het maken van eigen GPT-assistenten veel kansen. Tegelijkertijd zijn er nog steeds wel een aantal kanttekeningen. Zo is het de vraag wat er precies wordt gedaan met data die gebruikt wordt om een eigen custom GPT te trainen; met name als het gaat om data in de kennisbank. De kans is immers groot dat in de bestanden van de kennisbank gevoelige data zit zoals persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke gegevens. Wat doet OpenAI precies met al die data en waar wordt deze opgeslagen? Hiertoe zijn nog geen antwoorden; dus voorzichtigheid is nog zeker geboden.

Het advies blijft dat ook: stop geen vertrouwelijke gegevens in ChatGPT. Voor meer tips voor het verantwoord gebruiken van ChatGPT, check onze Richtlijnen gebruik ChatGPT.

Andere ontwikkelingen

In de open source wereld is veel te doen geweest over het nieuwe taalmodel van Mistral AI: Mistral 7B. Mistral 7B is een vrij klein open source Large Language Model (LLM) die buitengewoon goed presteert voor het formaat van het model. Het is dusdanig klein dat zelfs de meeste smartphones het kunnen draaien. Het model presteert significant beter dan het eerder dit jaar gelanceerde LLaMa 2 13B-model. De verwachting is dat ontwikkelaars nu aan de slag gaan met dit model om krachtige AI-applicaties te maken die op ieder apparaat kunnen draaien, zonder afhankelijk te zijn van online toegang en abonnementsdiensten.


Meer leren over AI, risico’s en compliance?

Volg dan de Opleiding tot AI Compliance Officer (CAICO) van ICTRecht Academy. Januari is inmiddels volgeboekt, maar er starten nieuwe rondes in maart en mei 2024. Wacht niet te lang en schrijf je snel in!

Bekijk de opleiding