Home / Nieuws & Blogs / Trackt advertentiestandaard aan het kortste eind?

Trackt advertentiestandaard aan het kortste eind?

| 28 oktober 2020

Op 21 augustus 2019 publiceerde Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, de brancheorganisatie voor online advertising, de tweede versie van het Transparancy and Consent Framework (TCF 2.0). TCF 2.0 is een standaard die beoogt om het gebruik van cookies (en vergelijkbare technieken) door alle partijen in de keten in lijn met de wet te gebruiken, van websitebezoeker die kan kiezen waar hij toestemming voor geeft tot publisher die transparant is over welke advertisers gebruikt worden. De belofte was een werkwijze die werkt voor alle partijen in het online advertising ecosysteem, en die transparantie, keuze en toestemming voor de websitebezoeker voorop stelt. Dit alles zou in lijn zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Belgische toezichthouder lijkt er alleen een andere visie op na te houden. Waar zou het precies fout gaan?

Wat is TCF v2.0?

TCF 2.0 is de opvolger van – je raadt het al – TCF (1.0). IAB Europe heeft geprobeerd om met dit Framework een beleid en technische oplossingen te creëren die zowel voldoen aan de AVG, als praktisch werkbaar zijn voor organisaties die werkzaam zijn in de online advertising branche. Met o.a. publishers, advertisers, vendors en de cookies, pixels en andere trackers en targeting tools die zij gebruiken kan het immers heel snel heel ingewikkeld worden. Zo laten publishers advertenties van derde partijen zien op bijvoorbeeld hun app of website; advertisers bepalen hoe zo’n advertentie eruitziet, en een vendor bemiddelt tussen deze twee. Daar tussenin spelen weer allerlei technische oplossingen. Bij wie ligt dan de eindverantwoordelijkheid om toestemming te vragen en om de websitebezoeker te informeren?

TCF 2.0 standaardiseert de informatievoorziening aan websitebezoekers over de verwerking van hun persoonsgegevens, belooft hen zeggenschap door wel of geen toestemming te kunnen geven voor bepaalde doelen, en – hier wordt het interessant – om hen de mogelijkheid tot bezwaar te geven. Een belangrijk uitgangspunt binnen het Framework is namelijk dat toestemming niet de enige mogelijke grondslag is voor het gebruik van cookies e.d., maar dat het gerechtvaardigd belang ook mogelijk is. Een betrokkene heeft het recht om tegen een verwerking die op een gerechtvaardigd belang gebaseerd is, bezwaar te maken, maar is het gerechtvaardigd belang überhaupt wel mogelijk in deze context?

Waar zou het fout gaan?

De Belgische privacytoezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) schijnt tientallen klachten te hebben ontvangen over TCF 2.0 en is daarom een onderzoek gestart. Als websitebezoekers niet rechtsgeldig toestemming kunnen geven, kunnen zij namelijk ongemerkt online worden gevolgd met als puur commercieel doel om zo gepersonaliseerd mogelijk te kunnen adverteren. Dat is volgens de GBA niet de bedoeling. Daarnaast is toestemming voor online tracking en targeting in vrijwel alle gevallen een juridische noodzakelijkheid, zowel vanuit de AVG als de Telecommunicatiewet/ePrivacy Richtlijn. Toestemming moet weer vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig gegeven worden. Vooraf aangevinkte vakjes zijn niet toegestaan en cookie walls zijn – in ieder geval in Nederland – niet toegestaan. Daarnaast moet toestemming altijd gemakkelijk weer ingetrokken kunnen worden.

Ook de European Data Protection Board is hier duidelijk over in haar nieuwe richtlijnen: het gerechtvaardigd belang is geen geldige grondslag voor targeting op basis van het volgen van websitebezoekers over verschillende welsites en locaties door middel van trackers.

De eerste bevindingen van de GBA sluiten aan bij de visie van de EDPB: websitebezoekers moeten actief toestemming kunnen geven voor online tracking en targeting, het gerechtvaardigd belang voldoet hier niet. Deze bevindingen waren overigens gelekt, een definitief oordeel wordt voorlopig nog niet verwacht. De IAB heeft wel alvast aangegeven bij haar standpunt en interpretatie te blijven. We houden de zaak in de gaten. Twijfel je in de tussentijd of jouw online advertising strategie in lijn is met de AVG en Telecommunicatiewet/ePrivacy Richtlijn? Neem dan contact met ons op!