Home / Nieuws & Blogs / Verandering nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten: Ingangstermijn herroepingsrecht levering producten

Verandering nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten: Ingangstermijn herroepingsrecht levering producten

| 18 maart 2013

Ik heb al een keertje geblogd over de nieuwe spelregels die voor het herroepingsrecht gaan gelden. Op een aantal puntjes zal ik nu wat dieper ingaan. Daar is het ook wel tijd voor, omdat de Europese Richtlijn ondertussen al geresulteerd heeft in een Voorstel van Wet en zorgt ervoor dat het Burgerlijk wetboek op een aantal punten behoorlijk wordt aangepast. De wet (klik hier voor meer info over de veranderingen) moet aangenomen zijn in december van dit jaar en webwinkels moeten uiterlijk in juni 2014 voldoen aan de regelgeving.

In de toekomstige wet wordt duidelijk vermeld wanneer de herroepingstermijn in moet gaat. Hiervoor zijn een aantal scenario’s.

De termijn waarbinnen de consument kan ontbinden gaat in:

  • Op de dag dat de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de producten ontvangt. Een pakketje dat door de postbode is afgegeven bij de buurman, houdt dus nog niet in dat de consument het ontvangen heeft, tenzij de klant hem nadrukkelijk als ontvanger heeft aangewezen;
  • Op de dag dat de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste product heeft ontvangen uit een bestelling waarin meerdere producten zijn besteld. Stel je bestelt meerdere artikelen, met een verschillende levertermijn, dan gaat de herroepingstermijn pas in als de consument het laatste product uit de bestelling heeft gekregen. Het kan dan dus zijn dat sommige producten heel lang bij de klant liggen (ook langer dan de 14 dagen!), omdat er een product nog niet geleverd is;
  • Op de dag dat de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het laatste onderdeel /laatste deel van de bestelling heeft ontvangen, indien het een product betreft dat in meerdere delen wordt geleverd;
  • Op de dag dat de consument of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) het eerste product ontvangt uit een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van producten. Denk aan een overeenkomst/abonnement waarbij je elke maand een product toegezonden krijgt. Na ontvangst van het eerste product geldt dus nog een termijn van 14 dagen waarbij je als consument nog van de overeenkomst af kan zien. Ook voor tijdschriftabonnementen!

Het herroepen van diensten, de levering van gas, elektriciteit, water etc., maar ook van overeenkomsten waarbij diensten en producten samen geleverd worden, kent een ander regime. Hier zullen wij uiteraard via de blog of op een andere manier nog meer informatie over verschaffen.

Meer juridisch advies over webwinkels en e-commerce?