Home / Nieuws & Blogs / Adresgegevens ZZP'ers: afgeschermd in de KvK, maar niet op de eigen website!

Adresgegevens ZZP'ers: afgeschermd in de KvK, maar niet op de eigen website!

3 februari 2012

Vanmorgen tijdens het ontbijt bereikte mij via het RTL nieuws de mededeling dat de Kamer van Koophandel privéadressen van ZZP'ers gaat afschermen in haar register. Een mooi voornemen van de KvK (waarschijnlijk vanwege de columns van cabaretière Katinka Polderman in Spits), maar wordt er niet iets vergeten?

Wanneer een ZZP'er namelijk een zogenaamde 'dienst van de informatiemaatschappij' verleent moet hij op grond van de wet (artikel 3:15d lid 1 sub a BW) zijn identiteit en adres van vestiging permanent op de website – zijn eigen website – vermelden. Zo'n  dienst van de informatiemaatschappij verleen je als ZZP'er al snel. Bijvoorbeeld wanneer je een website hebt om je dienstverlening aan te prijzen, een weblog met advertenties hebt, online producten verkoopt of een platform aanbiedt waarop vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Dit betekent dus dat, ook al zijn de adresgegevens afgeschermd in het register van de KvK, de ZZP'er ze gewoon openbaar, voor iedereen toegankelijk op zijn website moet zetten! Dus feitelijk schiet je als ZZP'er weinig op met de maatregel van de KvK.

Om helemaal afgeschermd de buitenwereld tegemoet te kunnen treden (de vraag is of dat wel wenselijk is) moeten de ZZP'ers naar mijn idee harder gaan lobbyen, niet alleen bij de KvK maar vooral bij onze wetgever.