Home / Nieuws & Blogs / AI-compliance: het nieuwste opleidingsthema bij ICTRecht

AI-compliance: het nieuwste opleidingsthema bij ICTRecht

| 14 september 2023

De ontwikkelingen binnen de terreinen van het ICT-recht gaan ontzettend hard. Het doorlopend blijven investeren in actuele kennis van (juridische) professionals is voor organisaties daarom essentieel volgens Dimmen Smolders, Team Manager bij ICTRecht Academy. In dit interview vertelt hij over de uitdagingen waar organisaties momenteel voor staan, hoe passende opleiding hierbij kan helpen, en dat investeren in kennis en kunde zich altijd terugbetaalt.

Wat is jouw visie op de opleidingsmarkt?

"Het doorontwikkelen van juridische kennis is voor juristen essentieel. Of je nu bedrijfsjurist, advocaat, privacy- of AI-officer bent. Vaak zit je aan tafel met echte specialisten, bijvoorbeeld bij een contractonderhandeling of een interne discussie. Als je dan te weinig actuele kennis hebt, loop je het risico je gesprekspartner niet te kunnen overtuigen. Het is dus in het belang van iedere organisatie om juristen goed beslagen ten ijs te laten komen.  

Als je het hebt over opleiden is niet alleen het opdoen van juridische kennis belangrijk. Ook het delen van ‘best practices’ met ervaren trainers en andere deelnemers is voor juristen erg nuttig. Uit een boek kun je nooit alle nuances en slimmigheidjes halen, terwijl je je daarmee juist kunt onderscheiden." 

Welke uitdagingen zie jij met betrekking tot het bijblijven van de laatste ontwikkelingen?

"De ontwikkelingen gaan ontzettend hard, zowel op juridisch als op technisch gebied. Neem als voorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Die is nu ruim vijf jaar van kracht, maar er zijn nog steeds veel onduidelijkheden en discussies over de toepassing ervan. De komst van de AI Act gaat het gebruik van AI straks verder reguleren en ook dat heeft voor veel organisaties juridische gevolgen. Ook in de zorg gebeurt veel door de regulering van technische ontwikkelingen. Het ICT-recht maakt al met al een steeds groter deel uit van het recht. Dit maakt het nodig om doorlopend te blijven investeren in de actuele kennis van juristen." 

Hoe zie je dat organisaties hiermee omgaan?

"Veel bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties zien absoluut de noodzaak van goed opgeleide juristen, juist op de terreinen binnen het ICT-recht. We zien bijvoorbeeld dat er steeds weer nieuwe collega’s worden aangemeld voor een opleiding. Tegelijkertijd horen we soms ook dat medewerkers hun leidinggevende nog moeten overtuigen van de waarde van een opleiding of training. Wij kunnen daar natuurlijk over adviseren, maar ik hoop dat organisaties steeds meer zelf gaan inzien dat investeren in kennis en kunde zich altijd terugbetaalt." 

Wat is jouw rol hierin?

"Als manager kom ik vanuit de inhoud: de afgelopen vijf jaar heb ik zelf als Legal Consultant en trainer gewerkt. Mijn rol is om de ontwikkeling van onze opleidingen én de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. Ontzettend uitdagend en dynamisch. We doen veel nieuwe dingen zoals meer online content en er zijn altijd onderwerpen waarbij we onze expertise via nieuwe opleidingen delen. We willen voorop blijven lopen, dus we moeten innoveren en experimenteren. Dat is soms lastig, maar we merken wel dat onze deelnemers het erg waarderen dat we de juridische praktijk laagdrempelig en praktisch willen maken." 

Wat maakt het opleidingsaanbod uniek?

"ICTRecht Academy biedt natuurlijk de juridische basis, zonder de wet kun je als jurist niet uit de voeten. Maar daarbij slaan we altijd de brug naar de praktijk. Ook al ken je het hele Burgerlijk Wetboek uit je hoofd, dat maakt je niet meteen een goede bedrijfsjurist die ICT-contracten kan uitonderhandelen. Onze opleiding Specialist ICT-recht leidt juristen in een jaar op tot breed onderlegde ICT-juristen, met kennis van ICT-contracten en internetrecht tot de AVG.

Daarnaast bieden we een live webinar aan waarin de cruciale aspecten van de AI Act, inclusief risicoclassificatie en verplichtingen worden besproken of kan je in één of twee dagen kennis bijspijkeren over bijvoorbeeld AI-compliance, ons nieuwste opleidingsthema. Daarop aansluitend start in januari onze opleiding tot certified AI Compliance Officer. Ook kunnen we trainingen en opleidingen in-house aanbieden voor een groep collega’s. In overleg kunnen we zelfs maatwerk bieden." 

Wat levert dit organisaties op?

"Onze benadering wordt door deelnemers als prettig ervaren: praktisch bezig zijn, vrijuit discussiëren, verder leren dan de teksten uit de wetten en boeken. Zoals onze Legal Consultants hun klanten ondersteunen met zoveel mogelijk gebruiksklare adviezen, zo willen we bij ICTRecht Academy de lastige theorie begrijpelijk en toepasbaar maken. Niet voor niets bestaat het grootste gedeelte van onze trainers uit onze eigen mensen. Onze eigen praktijkvoorbeelden helpen deelnemers het maximale uit een opleidingsdag te halen." 

Welke tip geef je mee aan organisaties?

"Zie het recht niet als een stoffig onderwerp waar je met een meestertitel eeuwig een goede jurist blijft. Tegenwoordig kom je overal met ICT in aanraking. Zorg dus dat je bent voorbereid op vraagstukken over dit onderwerp. En laat goed opgeleide juristen niet op een eiland zitten: ondersteun andere collega’s waar nodig met voldoende training. Een contractjurist heeft inkopers nodig die snappen wat de belangen zijn, een functionaris gegevensbescherming heeft privacy-officers nodig die bij DPIA’s kunnen ondersteunen."


Benieuwd naar het AI aanbod van ICTRecht Academy?

Bekijk het aanbod