Home / Nieuws & Blogs / "Bruggen slaan" op de digitale snelweg

"Bruggen slaan" op de digitale snelweg

| 30 oktober 2012

Gistermiddag is het regeerakkoord van "Rutte II" gepresenteerd, de PvdA en de VVD gaan "bruggen slaan". Dat deze bruggen ook worden geslagen op de digitale snelweg, is goed om te lezen. Een overzicht van de ICT-rechtelijke punten uit het regeerakkoord:

ICT algemeen:

 • "Er komen tien publiek-private doorbraakprojecten, ondermeer gericht op het vergroten van het gebruik en de kennis van ICT door het midden- en kleinbedrijf, in de topsectoren en in sectoren als onderwijs en zorg."
 • "Ondernemers hebben ruimte nodig om te groeien. Die kan verkregen worden door vernieuwing via ICT en vermindering van regeldruk en nalevingskosten, maar vooral ook door betere toegang tot krediet en kapitaal."
 • "Doelmatiger strafrechtsketen. Door een betere aansluiting van de te onderscheiden schakels (politie, OM en ZM, maar bijvoorbeeld ook jeugdzorg) worden in de strafrechtketen efficiëntiewinsten gerealiseerd, onder meer door ICT-systemen beter op elkaar aan te laten sluiten."

Privacyrecht:

 • "Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers is van groot belang. De overheid dient daarvoor borg te staan."
 • "De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij. Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd."

Telecomrecht:

 • "Bij nieuwe wetgeving wordt netneutraliteit strikt gehandhaafd."

Auteursrecht:

 • "Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen."
 • "Het verdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun."

Gamerecht:

 • "We moderniseren het kansspelbeleid. Online kansspelen, sportweddenschappen en pokerevenementen worden strikt gereguleerd. Het illegale aanbod aan kansspelen dringen we daarmee terug. Op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden wordt strikt toegezien. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, daarom wordt Holland Casino onder voorwaarden verkocht."
 • "Afromen kansspelbelasting. Deze maatregel bestaat uit twee delen.
  a) Vergunningen loterijen (niet on-line)
  Per 2015 worden de vergunningen voor loterijen niet meer ondershands gegund, maar door middel van een transparante procedure, zoals bijvoorbeeld een veiling of beauty contest. Dit geldt ook voor de staatsloterij. De nieuwe vergunninghouders betalen een marktconforme licentie-fee. De opbrengst hiervan is 10 mln.
  b) Online regulering
  Binnen de termijn van de komende regeerperiode wordt de online markt gelegaliseerd en gereguleerd. Door te reguleren levert de heffing van de kansspelbelasting van 29% bij online aanbieders circa 31 mln. structureel op (geldt niet als lastenverzwaring). Illegale aanbieders worden actief geweerd en vergunningen vervallen wanneer belasting niet wordt voldaan."

Cybercrime en securityrecht:

 • "Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie."
 • "Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden."
 • "We onderzoeken of het verlengen van bewaartermijnen kan bijdragen aan het oplossen van oude, onopgeloste zaken."

Modernisering procesrecht:

 • "Het civiele proces wordt vergaand vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Het onderscheid tussen verzoekschrift en dagvaarding kan vervallen. Hoger beroep wordt gestroomlijnd."
 • "We gaan digitaal procederen in het bestuursrecht mogelijk maken."

Zo op het eerste gezicht zit er een aantal punten tussen waar ik me prima in kan vinden. Ik ben benieuwd naar de concrete uitwerking. Voor de liefhebber: lees hier het volledige eindverslag van de informateurs Bos en Kamp.