Home / Nieuws & Blogs / Continuïteit: zekerstellen van data (1).

Continuïteit: zekerstellen van data (1).

| 1 oktober 2013

Een grote angst van ondernemingen die een clouddienst afnemen is verlies van hun data. Wanneer een bedrijf al jaren zijn boekhouding, CRM-systeem en facturering via ‘de cloud’ doet is verlies van die data een regelrechte ramp. Dit kan uiteraard gebeuren indien de dienstverlener failliet gaat of op een andere manier in (financiële-) problemen komt. Het is dan ook voor zowel de clouddienstverlener als zijn klanten verstandig om vooraf na te denken over oplossingen voor dit doemscenario. Naast een volledige continuïteitsregeling zijn er een paar ook een aantal ‘light’ versies.

Voor een klant bestaat een clouddienstverlener in grove lijnen uit twee dingen; de dienst (meestal een SaaS-dienst)  en de data die daarbij opgeslagen wordt. Het kan zijn dat volledige continuïteit van de dienst niet nodig of niet mogelijk is. Het is dan voor afnemers van die dienst van belang dat er een exit-strategie is voor de data. Er zijn verschillende manieren om de opgeslagen data zeker te stellen.

Clouddienstverleners kunnen werken met een soort archieffunctie. De opgeslagen data wordt dan regelmatig op een leesbare manier ter beschikking gesteld aan de klant. Op deze manier heeft de klant een back-up van zijn data. Mocht de continuïteit in gevaar gekomen dan kan de klant zijn data bij een derde (bv. een concullega) onderbrengen. Uiteraard is het hierbij belangrijk om afspraken te maken met betrekking tot de leesbaarheid van de data. Wanneer de ter beschikking gestelde data slechts met een zeer specifiek platform gebruikt kan worden verliest deze oplossing zijn werking.

Deze manier van data veilig stellen lijkt voor de hand liggend maar in de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Veel ondernemingen hebben geen beschikking over hun data buiten de bijbehorende software om. Het is ondernemingen die gebruik maken van een clouddienst aan te raden hierover vragen te stellen bij de betreffende clouddienstverlener.

In mijn volgende blog bespreek ik een andere manier waarop data zeker gesteld kan worden. Wil je meer weten over continuïteit in de cloud en beveiliging van data en ben je jurist? Kom dan 30 oktober naar onze cursus! Ben  je internetdienstverlener? Kom dan op 8 november naar onze cursus!