Home / Nieuws & Blogs / Curatoren moeten fraude verplicht melden.

Curatoren moeten fraude verplicht melden.

| 9 april 2015

Een webwinkel die failliet gaat. Het is een nachtmerrie voor de enthousiaste webwinkelier. Na een faillissement neemt een curator de touwtjes in handen en gaat hij kijken wat er nog te redden valt. Zo zal een curator alles bij elkaar gaan schrapen om de schuldeisers nog enigszins tegemoet te kunnen komen. Maar wat als curatoren tijdens deze afhandeling ontdekken dat er sprake is van fraude?

Eind maart heeft de ministerraad href="http://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2015/03/20/curator-krijgt-taak-bij-fraudesignalering.html" >ingestemd met een wetsvoorstel dat curatoren gaat verplichten om fraude te melden bij de rechter-commissaris. Dit lijkt een goed plan omdat, zo redeneert de ministerraad, de curator vaak de eerste is die ziet dat de administratie niet op orde is of er goederen uit de inboedel ontbreken. Op deze manier hoopt de wetgever faillissementsfraude tegen te gaan.

In het afgelopen jaar zijn er, om uiteenlopende redenen, nogal wat webwinkels failliet gegaan. Maar waar moet u nu op letten om, mocht u in zwaar weer komen, ervoor te zorgen dat essentiële onderdelen veiliggesteld kunnen worden?

Steven Ras, oprichter en partner van ICTRecht, schreef daarover op href="http://twinklemagazine.nl/praktijk/2013/05/free-record-shop-failliet-juridische-lessen/index.xml" >Twinklemagazine.nl het volgende:

  • Breng domeinnamen, merken en de auteursrechten van de programmatuur onder in een holding of aparte Intellectual Property B.V. Geef uw werkmaatschappij vervolgens een licentie.
  • Maak afspraken met uw hoster over toegang tot uw data. Wie is daartoe bevoegd? Is mijn holding ook bevoegd om in contact te treden onder de hostingovereenkomst?

Als webwinkel kunt u hiermee uw voordeel doen. Let er echter wel op dat u dit op tijd regelt. Zit er een faillissement aan te komen en gaat u dan schuiven met domeinnamen of intellectuele eigendomsrechten, dan is de kans groot dat de curator dit na het faillissement terug kan draaien.

Steven geeft vervolgens nog enkele tips om de continuïteit van uw webwinkel te versterken:

  • Vraag aan uw hoster (of cloud-dienstverlener) wat er geregeld is in geval van faillissement. Is het mogelijk de webshop ergens schaduw te laten draaien? Hoe zit het met toegang tot uw data?
  • Vraag altijd om auteursrechtoverdracht als u iets voor uw webshop laat ontwikkelen (denk aan logo’s, productfoto’s, programmatuur etc.).
  • Geef uw bedrijf altijd als houder van de domeinnaam op, om te voorkomen dat de hoster of webbouwer de domeinnaam op zijn bedrijfsnaam zet. Dat is vragen om moeilijkheden en technisch niet noodzakelijk.