Home / Nieuws & Blogs / Deel 1 Leveranciersmanagement: digitalisering en de verantwoordelijkheid voor goede zorg

Deel 1 Leveranciersmanagement: digitalisering en de verantwoordelijkheid voor goede zorg

| 13 november 2020

Wie heeft er in zijn strategie staan, als doel voor 2030: wij worden het eerste digitale ziekenhuis, of de eerste digitale GGZ-instelling? Ik vraag me af of de gemiddelde zorgaanbieder de ambitie heeft om volledig te digitaliseren. En toch zijn veel zorgaanbieders hard onderweg om zelfs hun primaire proces, het leveren van zorg, digitaal te laten verlopen. Gedwongen door tekorten en pandemie, wordt er flink gesubsidieerd en geïnvesteerd in digitalisering binnen de zorg. Een simpel voorbeeld is beeldbellen, hoeveel zorgaanbieders hebben gedurende de eerste corona-golf wel niet een beeldbelapplicatie aangeschaft en ongewoon snel onderdeel gemaakt van hun dagelijkse praktijk?

Noodzaak

Daarmee ben je nog geen digitale zorginstelling, nee. Wel versnellen de genoemde ontwikkelingen het proces van digitalisering. Zo werd de absolute noodzaak van het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens ineens schrijnend zichtbaar tijdens de eerste lock-down. Voor Minister Van Ark reden om flink aan de slag te gaan, het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) verwacht zij begin 2021 aan de Tweede Kamer toe te sturen. Maar ook de toegang voor de SEH tot bepaalde informatie uit het huisartsdossier en de medicatiegegevens zoals nu vindbaar via het LSP vanwege de corona opt-in, ook als er nog geen toestemming is gegeven voor opname in het elektronische uitwisselingssysteem, wenst zij te bestendigen.

ICT in huis

Even een stapje terug. Wat heb je als gemiddelde zorgaanbieder al in huis aan ICT begin 21ste eeuw? Allereerst een zorginformatiesysteem, het bronsysteem waarin de dossiers van patiënten of cliënten worden bijgehouden. Dan, meestal daaraan gekoppeld, een declaratiesysteem waarmee gedeclareerd wordt. Verder, hardware en software in het kader van het leveren van specialistische zorg al dan niet met gebruik van AI, verschillende zorgplansystemen, een applicatie voor veilig mailen, infrastructuur ten behoeve van het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgaanbieders, koppelingen met webdiensten van bijvoorbeeld Vecozo en ga zo maar door.

Al deze systemen helpen zorgaanbieders anno 2020 om goede zorg te kunnen leveren. Maar je bent er als zorgaanbieder ook afhankelijk van. En niet alleen van de systemen, en in het verlengde daarvan, ook van de leveranciers van die systemen.   

Zorgaanbieder verantwoordelijk voor goede zorg

Spannend? De zorgaanbieder blijft immers zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Kan dat wel, als hij niet alleen het administratieve proces maar ook een deel van de zorg digitaliseert? De zorgaanbieder moet ervoor zorgen dat hij in ieder geval de regie houdt. Een van de belangrijkste onderwerpen daarbij is informatieveiligheid. Verplichte kost in dat kader is de implementatie van NEN 7510 (en NEN 7512 en NEN 7513). En als je het hebt over regie, dan springt een onderwerp uit de NEN 7510 in het oog: het leveranciersmanagement.

Kennis van security, privacy en het ICT- en gezondheidsrecht zijn essentieel om een goede invulling te geven aan het leveranciersmanagement. Daarom bespreken wij, Alexander Freund, Itte Overing, Kors Monster en Laura Monhemius, aan de hand van de casus beeldbellen, wat er nodig is voor goed leveranciersmanagement zodat u voor het nieuwe jaar helemaal bent ingelezen. De volgende onderwerpen worden belicht: