Home / Nieuws & Blogs / Digitale incassomachtiging begint eindelijk aan opmars

Digitale incassomachtiging begint eindelijk aan opmars

| 20 augustus 2015

Rabobank biedt betalen via digitale incassomachtiging, zo las ik bij Twinkle. Na de ING zijn zij de tweede grote bank die het mogelijk maakt om een digitale machtiging af te geven. Maar wacht even, dat kon toch al lang al? Wat is er mis met het aanvinken van een vakje om zo toestemming te geven tot automatische incasso?

Zo’n simpel gegeven machtiging was voorheen wel mogelijk, maar in strijd met de regels die de banken daaraan stelde. Zij wilde een natte handtekening op een stuk papier. Dat betekende echter niet dat machtigingen die via een andere weg verkregen werden geweigerd werden. Je zou kunnen spreken van een soort gedoogbeleid van de banken. Geld werd (en wordt) immers gewoon afgeschreven van de desbetreffende rekening als de natte handtekening ontbreekt.

Wanneer een consument een bestelling in een webwinkel plaatst ontstaat er een overeenkomst. Deze overeenkomst verplicht een webwinkel tot leveren en een consument tot betalen. Echter, als de consument alleen een vakje heeft aangevinkt als machtiging tot automatische incasso, dan kan de consument deze machtiging in theorie herroepen door te stellen dat de machtiging niet aan de eisen van de bank voldoet. Het geld kan gestorneerd worden. Vervelend, maar dit neemt niet weg dat de consument alsnog de verplichting heeft om via een andere weg te betalen.

Daar is nu dus verandering in gekomen. Waar de ING in het voorjaar al met een digitale machtiging kwam, doet de Rabobank nu ook mee. Dit moet volgens de bank niet alleen meer gemak bieden, maar ook meer zekerheid voor webwinkels. Een typefoutje in het rekeningnummer kan niet meer gemaakt worden, aangezien het nummer direct bij opgave door de bank wordt gecontroleerd. Overigens kan de betaling ook na afgifte van een digitale machtiging gestorneerd worden als de betaler het niet eens is met de incasso.

Met deze stap van de Rabobank, en in de toekomst ook andere banken, lijkt de zo gehate papieren machtiging verleden tijd te worden. Goed nieuws voor de e-commercebranche.