Home / Nieuws & Blogs / Een WhatsApp-bericht is een schriftelijke aanzegging

Een WhatsApp-bericht is een schriftelijke aanzegging

| 27 augustus 2015

Sinds begin dit jaar geldt bij iedere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een aanzegplicht: de werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde daarvan schriftelijk melden of hij van plan is deze te verlengen of niet (art. 7:668 BW). Doet hij dat niet, dan moet hij één maand salaris als compensatie betalen. De wet zegt ‘schriftelijk’, maar in een recent vonnis heeft de rechter geen moeite met een WhatsApp-bericht als geschrift te zien.

In deze zaak had de werknemer zich ziekgemeld, maar de werkgever twijfelde of dat wel klopte. Via WhatsApp ontstond vervolgens een discussie, die als bewijs werd ingebracht.

De rechter wijst de twijfel over de ziekmelding af. De werkgever mocht dan allerlei vermoedens hebben (onder meer gebaseerd op een uitgaansfoto van de werknemer tijdens haar ziekte), hij had geen bedrijfsarts een controle laten uitvoeren en dát is de enige manier om na te gaan of iemand echt ziek is.

De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst niet verlengen. Dat is op zich zijn goed recht, alleen moet er dan dus aangezegd zijn. Er was discussie over of de formele aanzegbrief was ontvangen, maar de rechter vindt de WhatsApp conversaties genoeg om aan te nemen dat er is aangezegd:

… in de WhatsApp van Eastern-Asia, zoals hiervoor onder 1.6 weergegeven, is te lezen dat Eastern-Asia het dienstverband wilde beëindigen. Daaruit volgt dat Eastern-Asia de arbeidsovereenkomst na 30 april 2015 niet wilde voortzetten. [eiseres] heeft op dat Whatsappbericht gereageerd, zodat ervan kan worden uitgegaan dat het bericht haar heeft bereikt. Daarmee heeft Eastern-Asia naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter voldaan aan de bedoelde aanzegverplichting.

De werknemer kan dus geen aanspraak maken op de boete van één maand salaris. Internetrecht is dus zo spannend nog niet: WhatsApp is gewoon een geschrift.

> Meer over ICT & Arbeidsrecht

Juridische generatoren

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf al uw arbeidsrechtdocumenten opstellen. Denk aan reglement cameratoezicht, ict- en internetreglementen, auteursrechtverklaringen, arbeidsovereenkomsten en méér.