Home / Nieuws & Blogs / EPD definitief verworpen

EPD definitief verworpen

| 5 april 2011

Wat op 29 maart j.l. al dreigde is nu waarheid geworden. Het EPD-plan is definitief en unaniem verworpen door de Eerste Kamer, een parlementair unicum. Het moet dus wel een heel slecht plan zijn geweest. Het grootste pijnpunt bleef het voldoende waarborgen van de privacy van de patiënt. Daarin voorzag het voorstel niet volgens de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer wilt nu dat het EPD verder groeit op regionaal niveau. Deze regionale initiatieven moeten dan gecontroleerd worden door het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie van de gezondheidszorg. Daarnaast zouden de huisartsen graag het Landelijk Schakelpunt willen behouden.

Minister Schippers moet nu wel actie ondernemen om te voorkomen dat huidige koppelingen van EPD's niet onwettig zijn. Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst mag er immers alleen uitgewisseld worden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de patiënt. Zo heb ik onlangs wel een brief gekregen van mijn huisarts waarin hij mij vroeg bezwaar te maken indien ik niet wilde dat mijn gegevens werden uitgewisseld. Voorgaande is niet de toestemming zoals bedoeld in de wet. De wet wilt hier een opt-in en geen opt-out. Om een impasse te voorkomen is er dus actie nodig.

Maar hoe goed of hoe slecht was het plan nou eigenlijk in vergelijking tot de bestaande regionale initiatieven? Daar kom ik graag later op terug.