Home / Nieuws & Blogs / Het recht op back-ups van SaaS

Het recht op back-ups van SaaS

| 24 april 2013

Als je software op een dvd’tje of andere drager hebt gekocht heb je in principe recht om een reservekopie te maken van die software. Normaal gesproken zou een kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk een inbreuk op auteursrechten opleveren, maar in het geval van software heeft de wetgever daar een uitzondering op gemaakt. Dat is prettig, zodat je altijd de mogelijkheid hebt om een reservekopie te gebruiken als de originele drager kwijt is of beschadigd raakt. Wel moet de reservekopie voor het gebruik van de software noodzakelijk zijn. Maar hoe zit dit in het geval van de online ter beschikking stelling van software, SaaS dus (Software as a Service)?

De wet zegt daar niet zo veel over. Het recht op het maken van een reservekopie, of back-up, is onder de Auteurswet alleen toegestaan voor de zogenaamde “rechtmatige verkrijger”. Hiermee wordt de koper of licentienemer van de software bedoeld. Het staat dus niet zomaar iedereen vrij om een kopietje te maken: dat kan wel een inbreuk vormen. Als afnemer van een SaaS product ben je een afnemer van een dienst, niet zo zeer een koper van een product. Maar in ieder geval ben je een licentienemer. Die horde lijkt dus te zijn genomen.

 

Maar daarnaast bepaalt de Auteurswet dat de reservekopie “voor het met de software beoogde gebruik noodzakelijk” moet zijn. Het ligt voor de hand dat hiermee wordt bedoeld dat de reservekopie bedoeld moet zijn als vervanging van het origineel, bijvoorbeeld voor het geval het origineel beschadigd of defect raakt. Daarbij moet het dus ook noodzakelijk zijn om de reservekopie te maken. Als een leverancier aanbiedt om, bij beschadiging van een drager, zelf een nieuw exemplaar op een drager op te sturen, dan is er geen sprake van "noodzakelijkheid". Je mag dan dus geen reservekopie maken zonder toestemming van de leverancier.

 

Of je een reservekopie mag maken van software op een drager is dus wel aardig in te schatten. Maar geldt dit dan ook voor

 

De Auteurswet maakt geen onderscheid tussen software op een drager (zoals een dvd) en software dat als dienst wordt aangeboden via het internet (cloud / SaaS). Op basis van de Auteurswet kan je dus beargumenteren dat je ook in de SaaS situatie, als licentienemer van deze software, het recht hebt op het maken van een reservekopie.

Ik kan me ook goed voorstellen dat dat in sommige situaties handig zal zijn: bijvoorbeeld voor het geval dat de software niet beschikbaar is vanwege downtime van de server.

Ik kan me echter ook goed voorstellen dat het creëeren van een reservekopie door afnemers niet wenselijk is voor een SaaS-dienstverlener: immers, je host de software niet voor niets online en je wil in de meeste gevallen voorkomen dat de afnemers ‘zomaar’ toegang hebben tot de (bron)code van de software. Je wil ze die toegang ook niet 'zomaar' verschaffen.

Als SaaS-dienstverlener moet je hier dus wel goed op letten! Als je contractueel geen afspraken maakt over het maken van reservekopieën, dan geldt de wet. En dan kan het zomaar zijn dat je een reservekopie moet maken van jouw software ten behoeve van de klant. Je mag namelijk niet contractueel verbieden om een reservekopie te maken van de software: de bepaling uit de Auteurswet is namelijk bedoeld als dwingend recht. Wel kan je contractueel invulling geven aan het noodzakelijkheidsvereiste: Bijvoorbeeld dat er geen noodzaak bestaat voor een reservekopie als de dienst gewoon beschikbaar is, en dat - in het geval van downtime - een verzoek kan worden gedaan om de software z.s.m. (evt. op een andere locatie) weer aan te bieden en dus dat er ook dan geen noodzaak bestaat voor het maken van een reservekopie.