Home / Nieuws & Blogs / Juridische vraag: Is hoster ook eigenaar van applicatie?

Juridische vraag: Is hoster ook eigenaar van applicatie?

| 18 augustus 2010

Een klant heeft me gevraagd om een securitytest op zijn webapplicatie uit te voeren. Daarbij wordt alleen gekeken naar de werking van de applicatie zelf: is deze gevoelig voor Cross-Site scripting of SQL injection en dat soort zaken. De site zelf wordt extern gehost. De vraag kwam naar boven of de applicatie nog steeds juridisch eigendom is van deze kennis, of dat deze eigendom is van de hoster. En als deze nog steeds eigendom is van de kennis, is het dan wel nodig om de toestemming van de hoster te vragen om dergelijke webapplicatie tests uit te voeren?